| | | | |


Pokyny pro psaní a odevzdávaní příspěvků

Nutnost užití šablony a manuálu pro psaní příspěvků

Prosíme o odevzdání českých a slovenských příspěvků napsaných výhradně za pomocí šablony a manuálu v programu MS Word. Šablona a manuál jsou dostupné zde.

Dovolujeme si upozornit, že příspěvky, které nebudou napsány za využití předmětné šablony a manuálu, nebude možné z důvodu následného technického zpracování zařadit do sborníku.

Délka příspěvku není nijak limitována.

Odevzdávání příspěvků

„Pracovní verzi“ příspěvku je nutné odevzdat prostřednictvím registračního systému do 25.3.2018 včetně.

Pracovní verze příspěvku podléhá první, interní recenzi. Měla by tedy být již uceleným pojednáním o zvoleném tématu, obsahujícím všechny vytyčené myšlenky, hlavní prameny a závěry. V zásadě by se již měla velmi blížit definitivní verzi s tím, že po sdělení výsledku první recenze bude autorkám a autorům ponechán prostor pro dílčí upřesnění, doplnění či dopracování. Rozhodně nemůže jít pouze o koncept či rozšířenou osnovu příspěvku.

Další termíny důležité pro odevzdávání příspěvků naleznete v  harmonogramu.

V případě problémů kontaktujte příslušného organizačního garanta Vaší sekce.

Publikační výstup

Postkonferenční recenzovaný sborník z jednotlivých sekcí samostatně v elektronické podobě s přiděleným ISBN (přístupný prostřednictvím vědeckého portálu Právnické fakulty Masarykovy univerzity).


nahoru