| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Výbory konference

Organizační výbor konference

Členové:

 • JUDr. Michal Janovec, Ph.D. - předseda organizačního výboru
 • Mgr. Jan Malý

 • Mgr. Jan Holas

 • Ing. Mgr. Josef Šíp

 • Mgr. Bc. Jan Ferfecký
 • Mgr. Bc. Nikol Nevečeřalová
 • Mgr. Radka Bartošíková
 • Mgr. Nela Faltusová

 

Kontakt: Facebook, michal.janovec@law.muni.cz

Garant pro Cofolu International:

 • JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Kontakt: klara.drlickova@email.cz

Výbor odborných garantů

Funkce a pravomoci:

Členy tohoto výboru jsou všichni odborní garanti jednotlivých sekcí příslušného ročníku konference. Výbor odborných garantů je výkonným a kontrolním orgánem konference COFOLA 2019.

Mezi pravomoci tohoto výboru patří zejména: výběr příspěvků pro jednání konference na základě přihlášek a zaslaných abstraktů; tvorba programu jednání konference a jeho úpravy; rozhodnutí o nezařazení nebo vyloučení příspěvku z jednání konference z důvodu nesplnění odborných, obsahových nebo formálních požadavků sekce a konference; rozhodnutí o vyloučení účastníka z jednání konference; první (interní) recenze příspěvků; pomoc se zajištěním externích recenzentů pro příspěvky; následná kontrola příspěvků z hlediska obsahových nebo odborných požadavků recenzenta; rozhodnutí o vyřazení příspěvku ze sborníku z důvodů nesplnění požadavků recenzenta nebo nenaplnění odborných, obsahových nebo formálních požadavků sekce a konference. V případě pochybností o zařazení příspěvku pro jednání na konferenci nebo k publikaci ve sborníku je konečným rozhodujícím orgánem Vědecký výbor konference COFOLA 2019.

Členové:

 • prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.
 • prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
 • doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
 • doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
 • doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
 • doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
 • doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
 • doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
 • doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
 • JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.
 • JUDr. Jaromír Kožiak, Ph. D.
 • Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph. D.
 • JUDr. Radim Charvát, Ph. D., LL.M.
 • JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.
 • Ing. Eva Tomášková, Ph.D.
 • JUDr. Eva Večerková, Ph.D.
 • JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.
 • JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
 • JUDr. Jakub Harašta, Ph.D.
 • JUDr. MgA. Jakub Míšek
 • Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.
 • Mgr. Matěj Dobeš, Ph.D.
 • JUDr. Lukáš Hadamčík, Ph.D.
 • Mgr. Tomáš Svoboda
 • Mgr. Kamil Jelínek
 • Mgr. Jakub Hanák, Ph.D.
 • JUDr. Alena Kliková, Ph.D.
 • Mgr. Nelly Springinsfeldová, Ph.D.

 Vědecký výbor konference

Funkce a pravomoci:

Členy vědeckého výboru konference COFOLA 2019 jsou akademičtí pracovníci fakulty s akademickou hodností docent a profesor, kteří jsou zároveň odbornými garanty sekcí.

Vědecký výbor konference COFOLA 2019 přebírá záštitu nad konáním konference a její odbornou úrovní. Je nejvyšším kontrolním orgánem, mezi jehož pravomoci patří zejména: konečné rozhodnutí o nezařazení příspěvku do programu jednání konference z důvodů jeho odborných, obsahových nebo formálních nedostatků; konečné rozhodnutí o nezařazení příspěvku sborníku konference z důvodů jeho odborných, obsahových nebo formálních nedostatků.

Členové:

 • prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.
 • prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
 • doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
 • doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
 • doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
 • doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
 • doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
 • doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
 • doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

nahoru