| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Přehled účastníků > Abecedně

Přehled přihlášených (abecední)

Jedná se o předběžný přehled přihlášených. Konečný seznam účastníků konference bude zveřejněn po přijetí a zařazení abstraktů příspěvků odbornými garanty jednotlivých sekcí.

 1. Kamila ABBASI, Česká republika
  Náboženské odívání ve veřejném prostoru
 2. Kateřina AUGUSTÍNOVÁ, Česká republika
  Důsledky vad projevů vůle při dispozici se smlouvou o výkonu funkce v poměrech kapitálových společností: neplatnost/fikce nepřijetí usnesení valné hromady a neplatnost/zdánlivost smlouvy o výkonu funkce
 3. Mgr., Bc. Martina BARÁKOVÁ, Česká republika
  Znalecké posudky v trestním řízení
 4. Mgr. et Mgr. Helena BARTÁKOVÁ, Česká republika
  Žaloba na ochranu před nezákonným zásahem a vyšetřovací nástroje soutěžního práva
 5. JUDr. Andrej BELEŠ, Slovensko
  Súkromná trestná žaloba ako nástroj kontroly zákonnosti zastavenia trestného stíhania
 6. Mgr. Jaroslav BENÁK, Ph.D., Česká republika
  Garant
 7. Dominik BERÁNEK, Česká republika
  Dopad nového přestupkového zákona na správní trestání v oblasti vodního práva
 8. MUDr. Mgr. Štěpánka BIBROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Odmítnutí a neposkytnutí zdravotní péče u nezletilých pacientů
 9. Mgr. Nikoleta BITTEROVÁ, Slovensko
  Aplikácia doktríny voľnej úvahy v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva v prípadoch týkajúcich sa náhradného materstva
 10. Viktoria Fedorovna BORISOVA , Rusko
 11. JUDr. Radislav BRAŽINA, Česká republika
  Význam a funkce odůvodnění rozhodnutí o uložení správního trestu
 12. Jan BROŽ, Česká republika
  Změny v oblasti správních trestů v novém zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 13. Vlastimil CALABA, Česká republika
  Záruky zákonnosti v oblasti veřejných zakázek
 14. Mgr. Petr COUFALÍK, Česká republika
  Je rozsudek pro zmeškání druhem trestu?
 15. Mgr. David ČEP, Česká republika
  Kontrola některých rozhodnutí státního zástupce
 16. JUDr. Ing. Radovan DÁVID, Ph.D., Česká republika
 17. Mgr. Radka DEMJANOVÁ, Česká republika
  Surrogační dohoda
 18. Jaroslav DIVOKÝ, Česká republika
  Náležitosti odmítnutí poskytnutí zdravotních služeb a důsledky jejich nedostatků
 19. Mgr. Matěj DOBEŠ, Česká republika
  Legislativní vývoj uplatňování směnky na Slovensku
 20. JUDr. Eva DOBROVOLNÁ, Ph.D., LL.M., Česká republika
  bude upřesněno
 21. JUDr. Marek DOMIN, PhD., Slovensko
  Tajnosť volebného práva v horizontálnych vzťahoch
 22. Mgr Veronika DOUBKOVÁ, Česká republika
  Kompetenční výluky dle zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního a dalších právních předpisů
 23. JUDr. Klára DRLIČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Garant sekce
 24. Mgr Radek DŘEVĚNÝ, Česká republika
  Znečištění veřejného prostranství a zanedbání povinnosti jeho úklidu jako přestupek ve světle nového přestupkového zákona.
 25. Mgr. Bc. Šárka DUŠKOVÁ, Česká republika
  Ochrana občana před participací ve volbách - otázka omezení svéprávnosti ve výkonu volebního práva
 26. JUDr. Bohumil DVOŘÁK, Ph.D., LL.M., Česká republika
 27. Mgr. Simona EICHLEROVÁ, Česká republika
  Ochrana zamestnance ve verejne sprave pri zmene zamestnavatele
 28. Zuzana FILIPOVÁ, Česká republika
  bude doplněn později
 29. Mgr Eliška FISCHEROVÁ, Česká republika
  Ochrana slabšího ve světle rekodifikace
 30. Martin FLOREŠ, Česká republika
  Následky neplatnosti či nicotnosti usnesení o schválení smlouvy o výkonu funkce
 31. Dominik FOJT, Česká republika
  Protialkoholní léčba jako druh trestní sankce
 32. doc. JUDr. Marek FRYŠTÁK, Ph.D., Česká republika
  odborný garant
 33. Mgr. Monika GAZDOVÁ, Česká republika
  Následky úpadku společnosti a s tím související otázky (včetně důsledků vstupu do insolvence, zániku korporace nebo naopak zrušení rozhodnutí o úpadku).
 34. Mgr. John GEALFOW, Česká republika
  Porušení ústavních práv podnikatelem a jeho následek pro smluvní vztah
 35. JUDr. Barbora GONSIOROVÁ, Česká republika
  Zákonnost jako jediné povinné hledisko přezkumu správního uvážení?
 36. Mgr. Yulia GOROSH, kandidat věd, Česká republika
  Problematika právní úpravy systému pojištění vkladů (zkušenosti a moderní specifika v Rusku)
 37. JUDr. Barbora GRAMBLIČKOVÁ, LL.M., Slovensko
  Odvolanie konateľky/členky predstavenstva z dôvodu tehotenstva
 38. Mgr. Martina GROCHOVÁ, Česká republika
  Přístup k právnímu rodičovství prostřednictvím institutu surogátního mateřství v České republice
 39. JUDr. Lukáš HADAMČÍK, Česká republika
  garant
 40. Mgr. Jakub HALÍŘ, Česká republika
  Alkohol na pracovišti
 41. JUDr. Denisa HAMRANOVÁ, Slovensko
  Účinná ľútosť a daňové delikty - aplikácia ultima ratio v zmysle zásady legality
 42. Mgr. Bc. Monika HANYCH, Česká republika
  Právní úprava všech těch internetů – prosil se o to někdo?
 43. Mgr. Iva HAUPTFLEISCHOVÁ, Česká republika
  Alkohol a svéprávnost
 44. Mgr. David HEYDUK, Česká republika
  ...
 45. Mgr. Martin HOMOLA, Česká republika
  Ke kontradiktornosti a použitelnosti výslechu svědka v kontextu § 158a trestního řádu
 46. Mgr. Barbora HOMOLKOVÁ, Česká republika
  Souběžná odpovědnost fyzických a právnických osob za delikty v oblasti práva životního prostředí
 47. Mgr. Jan HORECKÝ, Ph.D., Česká republika
  Souběh funkcí - obchodní vs. pracovní právo
 48. Mgr. Erika HORNÍČKOVÁ, Česká republika
  Surogační mateřství ve Velké Británii jako inspirační zdroj pro Českou republiku?
 49. Zdeněk HOUDEK, Česká republika
  Smlouva o výkonu funkce z pohledu obcí jako (jediných) společníků či akcionářů.
 50. Jaroslav HROCH, Česká republika
  Autorskoprávní ochrana děl vytvořených umělou inteligencí
 51. Lukáš HRŮŠA, Česká republika
  Nároky ze smlouvy o výkonu funkce v insolvenčních souvislostech
 52. Mgr. Anna CHAMRÁTHOVÁ, Česká republika
  bude upřesněno
 53. Mgr. Michal CHORVÁT, Slovensko
  organizátor
 54. Kateřina CHOVANCOVÁ, Česká republika
  Schvalování smlouvy o výkonu funkce a otázky s tím spojené
 55. Mgr. Darina CHVOSTEKOVÁ, Česká republika
  Meze svobody projevu soudce na internetu
 56. Mgr. Alex IVANČO, Česká republika
 57. JUDr. Michal JANOUŠEK, Česká republika
  Vybrané aspekty adhezní kontraktace
 58. Mgr. Bc. Petr JEDLIČKA, Česká republika
  Pojem slabší strany v kontextu právnických osob
 59. Mgr. Monika JEŽKOVÁ, Česká republika
  Finanční trhy veřejných zdravotních pojišťoven
 60. Mgr. Zuzana JEŽKOVÁ, Česká republika
  Správněprávní odpovědnost pohledem lesa
 61. Mgr. Nikola JÍLKOVÁ, Česká republika
  Vliv nového přestupkového zákona na ukládání správních trestů
 62. Mgr. Miloslav KABRHEL, Česká republika
  Smlouva o výkonu funkce pohledem mezinárodního práva soukromého
 63. JUDr. Ing. Matej KAČALJAK, PhD., Slovensko
  Regulácia poskytovania spotrebiteľských úverov na Slovensku
 64. Mgr. Vojtěch KADLUBIEC, Česká republika
 65. Mgr. Lucie KACHRAMANOVÁ, Česká republika
  Projevy ochrany slabší smluvní strany v právní úpravě zprostředkování
 66. doc. JUDr. Věra KALVODOVÁ, Dr., Česká republika
 67. Mgr. Pavel KANDALEC, Ph.D., LL.M., Afghánistán
 68. Mgr. Katarína KANDOVÁ, Česká republika
  Kontrola některých rozhodnutí státního zástupce
 69. Mgr. Bc. Ivo KEISLER, Česká republika
  Disciplinární odpovědnost coby záruka zákonnosti ve veřejné správě
 70. JUDr. Alena KLIKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  garant
 71. JUDr. Bc. Eduard KLOBOUČEK, Česká republika
  Správní trestání podle atomového zákona
 72. Mgr. Bc. Jana KOKEŠOVÁ, Česká republika
  Jak opít zákonodárce
 73. JUDr. Jana KOMENDOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Pracovněprávní aspekty náhradního mateřství
 74. Andrea KORÁNOVÁ, Česká republika
  Náhradní mateřství v judikatuře Soudního dvora Evropské unie
 75. Markéta KORBÁŘOVÁ, Česká republika
  Budoucnost správních deliktů
 76. Martin KORNEL, Česká republika
  Směrem k náhradnímu mateřství v zájmu dítěte?
 77. JUDr. Pavel KOUKAL, Ph.D., Česká republika
  garant sekce
 78. Mgr. Bc. Kateřina KOVÁŘOVÁ, Česká republika
  Výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody a záruky zákonnosti
 79. Žaneta KOZUBÍKOVÁ, Česká republika
  Safe-spaces a trigger warnings na univerzitách – lidskoprávní pohled
 80. JUDr. Jaromír KOŽIAK, Česká republika
 81. Jaroslav KRÁL, Česká republika
  Příprava na PRIIPs a právní jistota
 82. doc. JUDr. Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  GARANT
 83. Mgr. et Mgr. Alica KŘÁPKOVÁ, Česká republika
 84. Tomáš KUBEŠA, Česká republika
  Praktické otázky regulace MIF poplatků za karetní platební transakce
 85. JUDr. Jan KUBIZŇÁK, Česká republika
  Ochrany slabší strany v insolvenčním řízení
 86. Mgr. Kristína KUČEROVÁ, Česká republika
 87. Mgr. Hana KÚKOLOVÁ, Česká republika
  Trest zákazu činnosti a jeho využívání v rozhodovací praxi
 88. Mgr. Karolína KUTNAROVÁ, Česká republika
  Problematika souběhu výkonu funkce statutárního orgánu a pracovního poměru v případě družstev
 89. JUDr. Tereza KYSELOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Bude doplněno
 90. JUDr. Jan LASÁK, LL.M., Ph.D., Česká republika
 91. Mgr. Petra LAVICKÁ, Česká republika
  Koncepční úvahy o některých předpokladech rozsudku pro zmeškání
 92. JUDr. Petr LAVICKÝ, Ph.D., Česká republika
 93. Mgr. Anna LEBEDOVÁ, Česká republika
  Ochrana práv vyloučeného člena spolku
 94. Alexandr LIOLIAS, Česká republika
  Nekalé obchodní praktiky na internetu
 95. JUDr. Jana LÍZNEROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Materiální podmínky vydání kontumačního rozsudku a rozsudku pro uznání
 96. Martin LOUČKA, Česká republika
  Podpora vnitřního trhu na evropský způsob aneb dopad článku 13 směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu
 97. Mgr. Pavel LOUTOCKÝ, BA (Hons), Česká republika
 98. Mgr. Marcela LUKÁŠOVÁ, Česká republika
  Alkohol za volantem včera, dnes a zítra
 99. Mgr. Silvie MAHDALOVÁ, Česká republika
  Bude doplněno.
 100. Jan MALÝ, Česká republika
  Veřejnost hlavního líčení jako záruka zákonnosti
 101. Mgr. Michal MATOUŠ, Česká republika
  Zneužití práva v kontextu správního soudnictví
 102. Martin MIČKAL, Česká republika
  Některé záruky zákonného provádění úkonů v přípravném řízení
 103. Vojtěch MIHALÍK, Česká republika
  Odpovědnost za škodu způsobenou radou
 104. Mgr. Monika MINAŘÍKOVÁ, Česká republika
  Správněprávní trestání v oblasti vodního práva
 105. Jana MLÝNKOVÁ, Česká republika
  Ochrana nájemce před výpovědí z nájmu bytu a její srovnání s lotyšskou právní úpravou
 106. JUDr. Jakub MORÁVEK, Ph.D., Česká republika
  K souběhu funkcí nejen z hlediska překvapivé judikatury vysokých soudů
 107. Mgr.et Mgr. Bc. Hana MUSILOVÁ, Česká republika
  Správní trestání v oblasti zemědělství
 108. Jan MUŠUTA, Česká republika
  Záruky zákonnosti ve správních řízeních vedených řediteli škol
 109. Alena NAVRÁTILOVÁ, Česká republika
  Žaloby wrongful life a wrongful birth s ohledem na odmítnutí a neposkytnutí zdravotní péče
 110. Mgr. Jiří NOVÁK, Česká republika
  Ochrana obětí trestné činnosti ve víru výkonu politických práv
 111. Mgr. Jana NOVÁKOVÁ, Česká republika
  Alkohol jako rušitel veřejného pořádku – analýza interpretačních postupů Ústavního soudu v řízeních o zrušení „proti-alkoholových“ vyhlášek
 112. student Elena OBUDENNAYA, student, Rusko
  Проблемы правового регулирования суррогатного материнства в России и Европейских странах.
 113. Mgr. Sabina ONDŘEJCOVÁ, Česká republika
  Institut náhradního mateřství ve světle právní úpravy Velké Británie
 114. Mgr. Martin ORVISKÝ, Slovensko
  Právna úprava Rozsudku pre zmeškanie v Civilnom sporovom poriadku
 115. Mgr. Milan PALÁSEK, Česká republika
  Náhradní mateřství v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie
 116. Mgr. Iva PALKOVSKÁ, Česká republika
  Ochrana slabší strany v judikatuře Soudního dvora EU
 117. Mgr. et Mgr. Tereza PAPOUŠKOVÁ, Česká republika
  Základní práva skupin
 118. Mgr. Ondřej PAVELEK, Česká republika
  Ochrana člověka nedobrovolně převzatého do zdravotnického zařízení
 119. Mgr. Sabina PAZDEROVÁ, Česká republika
  Zdanění finančního sektoru
 120. Robert PEŠA, Česká republika
  Vliv ochrany spotřebitele na směnečné právo
 121. Magdalena PETRŮ, Česká republika
  Protialkoholní kampaně a související právní úprava v SSSR
 122. Lenka PÍČOVÁ, Česká republika
  Svoboda projevu a ochrana veřejného zájmu - případ whistleblowingu
 123. Mgr. Zdena PINKAVOVÁ, Česká republika
  Aktuální otázky rozsudku pro zmeškání
 124. Marek PIVODA, Česká republika
  Nenávistné projevy, svoboda slova a Facebook
 125. Mgr. Martina POSPÍŠILOVÁ, Česká republika
  Pijáctví jako zákonný důvod pro rozvod/rozluku manželství (1918-1938)
 126. Mgr. Jan PROVAZNÍK, Česká republika
  Právo na zákonného soudce v přípravném řízení trestním
 127. Doc. JUDr. Ivana PRŮCHOVÁ, CSc., Česká republika
  garantka sekce
 128. Mgr. Monika PŘÍKAZSKÁ, Česká republika
  Následky porušení povinností ze smlouvy o výkonu funkce a jejich vymáhání
 129. Mgr. Ivan PUŠKÁR, Slovensko
  Customary Rules as Applicable Law and Their Importance in Investor-State Arbitration
 130. Mgr. Peter RAKOVSKÝ, Slovensko
  Systém ochrany spotrebiteľa ako slabšej strany na finančnom trhu
 131. Alžbeta ROSINOVÁ, Česká republika
  Žaloba ve veřejném zájmu jako prostředek kontroly veřejné správy
 132. Radek RUBAN, Česká republika
  Smlouva o výkonu funkce jako standardizovaný „smluvní typ“
 133. Mgr. Pavlína RUCKI, Česká republika
  Bude upřesněno
 134. Mgr. Pavlína RÝPALOVÁ, Česká republika
  Změny a efektivnost správního trestání na úseku odpadového hospodářství ve světle vnímání odpadu jako zdroje.
 135. Daniel SAPÁK, Česká republika
  Univerzity ve veřejné debatě – mohou univerzity sankcionovat členy akademické obce za projevy politické povahy?
 136. JUDr. David SEHNÁLEK, Ph.D., Česká republika
 137. doc. JUDr. Markéta SELUCKÁ, Ph.D., Česká republika
 138. Mgr. Jan SCHEUER, Česká republika
  Alcolock - budoucnost pro řidiče pod vlivem alkoholu?
 139. Mgr. Jan SCHEUER, Česká republika
  Vliv reformy správního trestání na odpovědnost v právu životního prostředí
 140. Mgr. Tibor SKALKA, Česká republika
  Princip ne bis in idem ve správním trestání v oblasti práva životního prostředí
 141. Mgr. Zdeněk Jiří SKUPIN, Česká republika
  Kolektivní správce v adhezním řízení
 142. Barbora SLÁNSKÁ, Česká republika
  Správní trestání ve věci poplatků ukládaných k ochraně životního prostředí
 143. Mgr. Nelly SPRINGINSFELDOVÁ, Česká republika
 144. Mgr. Ivana STEHLÍKOVÁ, Česká republika
  Vybrané aspekty regulace finančních trhů
 145. Mgr. Bc. Lucie STRAKOVÁ, Česká republika
  Nové instituty kolektivní správy: Nezávislý správce práv
 146. Jakub STROUHAL, Česká republika
  Rozkladová činnost ÚHOS v oblasti veřejných zakázek
 147. Jan SURÝ, Česká republika
  Absence dohledu ČNB nad emisemi privátních dluhopisů
 148. Mgr. Ondřej SVOBODA, Česká republika
 149. Mgr. Tomáš SVOBODA, Česká republika
  Politická odpovědnost jako záruka zákonnosti (ústavnosti) normotvorby
 150. JUDr. Jana SÝKOROVÁ, Slovensko
  K možnosti aplikácie právnej úpravy ochrany spotrebiteľa na poškodenú osobu uplatňujúcu si voči poisťovateľovi priamy nárok na náhradu škody
 151. Tereza SYLVESTROVÁ, Česká republika
  Právo být zapomenut a jeho vynucování
 152. JUDr. Ing. Michael ŠEFČÍK, Česká republika
  Prokazování účasti na podvodech na DPH
 153. Hana ŠERÁ, Česká republika
  Základní lidská práva rodičů a dětí v souvislosti s náhradním mateřstvím
 154. Ing. Nikola ŠIMKOVÁ, Slovensko
 155. Mgr. Ľuboš ŠIMONČIČ, Slovensko
  K možnosti aplikácie právnej úpravy ochrany spotrebiteľa na poškodenú osobu uplatňujúcu si voči poisťovateľovi priamy nárok na náhradu škody
 156. Josef ŠÍP, Česká republika
  Vybrané aspekty svobody projevu na univerzitách
 157. Josef ŠÍP, Česká republika
  Integrovaný funkcionální dohled a regulace vykonávaný Českou národní bankou
 158. Mgr. Markéta ŠLEJHAROVÁ, Česká republika
  Srovnání následků zmeškání ve sporném a nesporném řízení
 159. Mgr. Kateřina ŠVARCOVÁ, Česká republika
  Porušení povinnosti stanovené v obecně závazné vyhlášce obce
 160. Mgr. Martin ŠVEC, Česká republika
  Infringement Proceedings as a Tool to Dismantle European Internal Network of Bilateral Investment Treaties
 161. Mgr. Adam TALANDA, Česká republika
  Alkoholové opojení v dědickém právu
 162. Mgr. Iveta TALANDOVÁ, Česká republika
  Alkoholové opojení v dědickém právu
 163. Mgr. Lea TRNOVSZKÁ, Slovensko
  Systém ochrany spotrebiteľa ako slabšej strany na finančnom trhu
 164. JUDr. Ing. Zuzana TURČANOVÁ, Slovensko
  Princípovo-orientovaná regulácia poisťovníctva
 165. Mgr. Tomáš VACHUTKA, Česká republika
  Správní trestání na úseku pohřebnictví
 166. Mgr. Ing. Martina VALACHOVÁ, Česká republika
  Legislativní zakotvení plateb Bitcoiny
 167. Mgr. Jakub VALC, Česká republika
  Náhradní mateřství a jeho (ne)regulace ze strany českého zákonodárce
 168. Mgr. Lenka VAVRUŠOVÁ, Česká republika
  Regresní úhrada jako záruka zákonnosti ve veřejné správě
 169. Mgr. Bc. Pavel VÁŽAN, Česká republika
  Ochrana spotřebitele, jako slabší strany, ve světle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru
 170. Mgr. Bc. Svatava VEVERKOVÁ, Česká republika
  Dárek, za který zaplatíte - odkládací a rozvazovací podmínka ve smlouvách na LED žárovky
 171. Mgr. Michal VÍTEK, Česká republika
  Aktuální pohled na souběh funkcí
 172. Mgr. Jiří VODIČKA, Česká republika
  Ochrana ovzduší a nový přestupkový zákon
 173. Tomáš VOHRABAL, Česká republika
  Vznik smlouvy o výkonu funkce a otázky s tím spojené
 174. Prof. JUDr. Ladislav VOJÁČEK, CSc., Česká republika
  "garant"
 175. Mgr. Radek VOJTEK, Česká republika
  Ústřední protistrany aneb Achillova pata (evropského) finančního systému?
 176. MUDr. Mgr. Tomáš VOJTÍŠEK, Ph.D., Česká republika
  Bude doplněno po domluvě
 177. Anežka VRCHOTOVÁ, Česká republika
  Pomocná vědecká síla
 178. Mgr. Pavel VŠETIČKA, Česká republika
  Záruky zákonnosti při realizaci bezprostředních zákroků
 179. JUDr. Ladislav VYHNÁNEK, Ph.D., LL.M., Česká republika
 180. Filip ZAJÍČEK, Česká republika
  Lynčujme státní zástupce!?
 181. Mgr. Lucie ZAVADILOVÁ, Česká republika
  Majetkové poměry manželů v kontextu imigrační krize
 182. ANRAN ZHANG, LL.M, Nizozemsko
 183. Jan ZIBNER, Česká republika
  Exploratorní analýza judikatury SDEU ve věcech originality
 184. Mgr. Dominik ŽIDEK, Česká republika
  Správněprávní odpovědnost pohledem lesa
 185. Veronika ŽOLNERČÍKOVÁ, Česká republika
  Současnost a budoucnost autorskoprávní ochrany audiovizuálních děl

nahoru