| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Přehled účastníků > Abecedně

Přehled přihlášených (abecední)

Jedná se o předběžný přehled přihlášených. Konečný seznam účastníků konference bude zveřejněn po přijetí a zařazení abstraktů příspěvků odbornými garanty jednotlivých sekcí.

 1. Master degree in intellectual property Rights Waddah AL RAWASHDEH, Phd Student, Maďarsko
 2. Kateřina AUGUSTÍNOVÁ, Česká republika
  Akcie se zvláštními právy a jejich dopad na fungování společnosti
 3. Mgr., Bc. Martina BARÁKOVÁ, Česká republika
  Znalecké posudky a jejich vliv na rozhodování soudů
 4. Mgr. et Mgr. Helena BARTÁKOVÁ, Česká republika
  Odpovědnost orgánů veřejné správy za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže
 5. Mgr. Markéta BARTIZALOVÁ, Česká republika
  Vlivy působící na rozhodovací praxi soudců mezinárodních trestních tribunálů a tím i na vývoj mezinárodního práva
 6. MUDr. Mgr. Štěpánka BIBROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Medicínskopráví a etické aspekty při poskytování zdravotní péče nezletilým pacientům v život ohrožujících stavech
 7. Mgr. Nikoleta BITTEROVÁ, Slovensko
  Sloboda v. zodpovednosť štátu pri ochrane zdravia v otázke domácich pôrodov. Analýza so zameraním na prípad Dubská a Krejzová proti Českej republike
 8. Adam BLISA, Česká republika
  Odměňování soudců a soudcovská nezávislost
 9. Mgr. Martin BOBÁK, Česká republika
  Mimoprávní povaha některých důvodů rozhodnutí
 10. Dóra BOGÁRDI, dr., Maďarsko
 11. Jan BROŽ, Česká republika
  Disciplinární řízení vedené proti senátorovi z pohledu zásad přestupkového řízení
 12. Agnes BUJDOS, Maďarsko
 13. Vlastimil CALABA, Česká republika
  Změna smluv u veřejných zakázek
 14. Ivan CISÁR, Slovensko
  Provision on application of other rules in bilateral investment treaties
 15. Mgr. Petr COUFALÍK, Česká republika
  Mezitímní rozsudek
 16. Mgr. David ČEP, Česká republika
  Odpovědnost státního zástupce při plnění úkolů v trestním řízení
 17. JUDr. Ing. Radovan DÁVID, Ph.D., Česká republika
  Koncepční otázky řízení ve věcech rodinněprávních
 18. Mgr. Tomáš DEKAN, Slovensko
  Vplyv chýb v uvažovaní na rozhodovanie sudcov
 19. Mgr. Matěj DOBEŠ, Česká republika
  Poukázka jako cenný papír: jeden z možných výkladů
 20. Pavel DOUBEK, Česká republika
  Co by mělo převážit: Právo člověka na tělesnou integritu nebo ochrana veřejného zájmu?
 21. JUDr. Klára DRLIČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Garant sekce
 22. Mgr. Martin DUFALA, PhD., Slovensko
  Koncepčné nástroje v odpadovom hospodárstve
 23. Mgr. Martin DUFALA, PhD., Slovensko
  Verejné obstarávanie v Slovenskej republike podľa nového zákona o verejnom obstarávaní
 24. Mgr. Bc. Šárka DUŠKOVÁ, Česká republika
  Odpovědnost státu za nesprávný úřední postup ředitele školy
 25. Mgr. Simona EICHLEROVÁ, Česká republika
  Některé aspekty odpovědnosti řídících orgánů operačních programů
 26. Mgr. Šárka FALTOVÁ, Česká republika
  Psycholog a jeho postavení ve zdravotnictví
 27. prof. JUDr. Josef FIALA, CSc., Česká republika
 28. Zuzana FILIPOVÁ, Česká republika
  Šikanózní výkon práva na informace
 29. Dominik FOJT, Česká republika
  Trestněprávní odpovědnost člena zastupitelstva města či obce
 30. doc. JUDr. Marek FRYŠTÁK, Ph.D., Česká republika
  odborný garant sekce
 31. mgr Anita GARNUSZEK, Polsko
 32. Šárka GILAROVÁ, Česká republika
  Ochrana dat a povinná mlčenlivost lékaře ve zdravotnictví
 33. JUDr. Barbora GRAMBLIČKOVÁ, Slovensko
  Sprísnenie pravidiel chrániacich veriteľov slovenských spoločností v kontexte základných slobôd EÚ
 34. Mgr. Martina GROCHOVÁ, Česká republika
  Svěřenský fond jako nástroj vhodný ke správě výživného určeného k tvorbě úspor
 35. JUDr. Lukáš HADAMČÍK, Česká republika
  Ustanovení občanského zákoníku o nájmu bytu a domu vhodná k technické novele
 36. Mgr. Slavomír HALLA, Ph.D., Česká republika
  Dokazování v mezinárodní obchodní arbitráži: střet právních kultur
 37. Mgr. Bc. Monika HANYCH, Česká republika
  Vliv veřejného mínění na rozhodování soudců Ústavního soudu
 38. JUDr. Jakub HARAŠTA, Česká republika
  Ochrana osobních údajů a sekundární využití vědeckých dat
 39. Mgr. Mária HAVELKOVÁ, Slovensko
  Právo na bezplatnú právnu pomoc v konaní o správnych deliktoch
 40. Mgr. David HEYDUK, Česká republika
  Bude doplněn
 41. JUDr. Martin HORÁK, Česká republika
  Vztahy statutárních orgánů s insolvenčním správcem při reorganizaci
 42. Mgr. Jan HORECKÝ, Ph.D., Česká republika
  Některé problémy subsidiarity občanského zákoníku k pracovnímu právu
 43. Zdeněk HOUDEK, Česká republika
  Nad charakterem porušení fiduciárních povinností člena voleného orgánu
 44. JUDr. Miluše HRNČIŘÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Soft law jako hrozba pro diskreční pravomoci rozhodců
 45. Lukáš HRŮŠA, Česká republika
  Relativní neúčinnost právních úkonů (jednání) v insolvenčním řízení jako otázka prejudiciální
 46. JUDr. Petra HUMLÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Politika územního rozvoje
 47. Mgr. Anna CHAMRÁTHOVÁ, Česká republika
  Újma působená při výkonu působnosti veřejného ochránce práv
 48. Mgr. Michal CHORVÁT, Slovensko
  organizátor
 49. Kateřina CHOVANCOVÁ, Česká republika
  Judikatura k námitce u družstev a její použitelnost na právní úpravu protestu
 50. Mgr. Daniel JADRNÍČEK, Česká republika
  K možnosti vysvětlení nejasností týkajících se nabídkové ceny
 51. Karel JANDÁSEK, Česká republika
  Trestní odpovědnost zdravotnického personálu se zaměřením na aktuální judikaturu
 52. Mgr. Pavlína JANEČKOVÁ, Česká republika
  Litispendence před národními a rozhodčími soudy
 53. Mgr. Vladimír JANOŠEK, Česká republika
  Sistace hlasovacího práva společníka podle § 173 odst. 1 písm. c) z. o. k.
 54. Kamil JELÍNEK, Česká republika
  Odpovědnost státu za škodu způsobenou rozhodnutím zájmové samosprávy
 55. Mgr. Monika JEŽKOVÁ, Česká republika
  Veřejné zakázky ve zdravotnictví
 56. Mgr. Zuzana JEŽKOVÁ, Česká republika
  (Ne)ekologické daně jako ekonomický nástroj při ochraně životního prostředí?
 57. Mgr. Nikola JÍLKOVÁ, Česká republika
  Odůvodnění rozhodnutí při ukládání (správněprávní nebo trestněprávní) sankce
 58. Mgr. Michal JÍLOVEC, Česká republika
  Několik poznámek k odpovědnosti státního zástupce za (ne)provedení důkazů
 59. Miloslav KABRHEL, Česká republika
  Case law of the national courts regarding the "non-signatories"
 60. JUDr. Ing. Matej KAČALJAK, PhD., Slovensko
  Sprísnenie pravidiel chrániacich veriteľov slovenských spoločností v kontexte základných slobôd EÚ
 61. Mgr. Vojtěch KADLUBIEC, Česká republika
  Právní povaha lékařských posudků konstatujících zdravotní nezpůsobilost zaměstnance k výkonu práce
 62. Mgr. Lucie KACHRAMANOVÁ, Česká republika
  "Nový" občanský zákoník - konec anonymního osvojení v Čechách?
 63. doc. JUDr. Věra KALVODOVÁ, Dr., Česká republika
 64. Mgr. Katarína KANDOVÁ, Česká republika
  Odpovědnost státního zástupce při plnění úkolů v trestním řízení
 65. Mgr. Ing. František KASL, Česká republika
  Internet věcí a ochrana dat v evropském kontextu
 66. Mgr. Bc. Ivo KEISLER, Česká republika
  Disciplinární odpovědnost osob ve služebním poměru
 67. JUDr. Jana KLESNIAKOVÁ, Slovensko
  Predbežné opatrenia v civilnom a v trestnom konaní ako prostriedok právnej ochrany pred domácim násilím
 68. JUDr. Bc. Eduard KLOBOUČEK, Česká republika
  Odpovědnost při mírovém využívání jaderné energie
 69. Gergő KOCSIS, Maďarsko
 70. Mgr. Bc. Jana KOKEŠOVÁ, Česká republika
  Nezákonná a "kvazinezákonná" nečinnost zákonodárce
 71. Mgr. Bc. Petra KONEČNÁ, Česká republika
  Vybrané aspekty exekuce na výživné pro nezletilé dítě
 72. Matěj KONEČNÝ, Česká republika
  Jednání společnosti vůči zaměstnancům a zápis tohoto pověření do obchodního rejstříku
 73. Markéta KORBÁŘOVÁ, Česká republika
  Operační program Životní prostředí
 74. Mgr. Bc. Michal KOŠČÍK, Ph.D., Česká republika
 75. Mgr. Bc. Kateřina KOVÁŘOVÁ, Česká republika
  Odpovědnost za trestné činy v oblasti veřejné správy a sankce s nimi spojené
 76. Mgr. Tomáš KOZÁREK, Česká republika
  Nový návrh EU k ISDS - příležitost nebo slepá ulička?
 77. JUDr. Jaromír KOŽIAK, Česká republika
  (Ne)přezkoumatelnost rozhodnutí statutárního orgánu korporace
 78. doc. JUDr. Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Koncepční otázky řízení ve věcech rodinněprávních
 79. Mgr. Kristína KROČKOVÁ, Slovensko
 80. Tomáš KUBEŠA, Česká republika
  Soutěžní prostředí ve veřejných zakázkách na plnění, spočívající v software
 81. JUDr. Jan KUBIZŇÁK, Česká republika
  Předběžné otázky v rámci exekučního řízení
 82. Mgr. Karolína KUTNAROVÁ, Česká republika
  Rozvod manželství jako stále velmi aktuální téma
 83. JUDr. Ing. Libor KYNCL, Ph.D., Česká republika
  Transparentnost ve financování veřejných zakázek
 84. JUDr. Tereza KYSELOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Bude doplněno
 85. Petra LANČOVÁ, Česká republika
  Unifikace regulace klinických studií v EU
 86. JUDr. Petr LAVICKÝ, Ph.D., Česká republika
  odborný garant sekce
 87. Mgr. Martin LEBEDA, Česká republika
  Civilní soud a rozhodnutí v trestním řízení
 88. Mgr. Anna LEBEDOVÁ, Česká republika
  Návrat zásady superficies solo cedit – zaměření na přechodná ustanovení občanského zákoníku, komparace s řešením německým.
 89. dr. Noémi LIPTAI, Maďarsko
 90. Mgr. Michal LIŠKA, Česká republika
  Správní a jiné formy trestání v rámci veřejných zakázek
 91. Martin LOUČKA, Česká republika
  Právní povaha konfiguračních souborů počítačových programů a jejich ochrana
 92. Mgr. Pavel LOUTOCKÝ, BA (Hons), Česká republika
  Praktické dopady nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line
 93. Mgr. Marcela LUKÁŠOVÁ, Česká republika
  Trestní odpovědnost zastupitelů měst a obcí
 94. Mgr. Silvie MAHDALOVÁ, Česká republika
  Aplikace insolvenčního práva v rozhodčím řízení
 95. Ondřej MÁLEK, Česká republika
  Rozhodčí řízení pod vlivem spravedlnosti
 96. Mgr. Ľubica MARTINÁKOVÁ, LL.M., Slovensko
 97. David MAŘÁDEK, Česká republika
  Právnická osoba jako osoba blízká
 98. Mgr. Michal MATOUŠ, Česká republika
  Odpovědnost za nezákonnost souhlasu podle stavebního zákona
 99. JUDr Peter MATUŠKA, Slovensko
  Revízia práva na súkromie v kontexte judikatúry SDEU
 100. PhD Marcin MAZURYK, Polsko
 101. Mgr. Zdeněk MICHORA, Česká republika
  Zánik trestní odpovědnosti pachatelů korupčních trestných činů při výkonu veřejné správy
 102. Monika MINAŘÍKOVÁ, Česká republika
  Koncepční nástroje v oblasti ochrany vod
 103. Mgr. MgA. Jakub MÍŠEK, Česká republika
  Odpovědnost poskytovatele otevřených dat za škodu vyplývající z chyb v poskytovaných datových sadách
 104. Mgr.et Mgr. Bc. Hana MUSILOVÁ, Česká republika
  Společná zemědělská politika po roce 2014
 105. Mgr. Martina MUŠÁLKOVÁ, Česká republika
  Vybrané problémy právní úpravy společenství vlastníků
 106. JUDr. Matěj MYŠKA, Česká republika
  Data, informace a právo
 107. Dodik Setiawan NUR HERIYANTO, S.H., M.H., L.LM., Maďarsko
 108. Mgr. Soňa ONDRÁŠIKOVÁ, Slovensko
 109. Mgr. Martin ORVISKÝ, Slovensko
  Vplyv koncernov na postavenie veriteľov
 110. mgr Aleksandra ORZEŁ, Polsko
 111. Mgr. Milan PALÁSEK, Česká republika
  Procesní práva a povinnosti dítěte v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva
 112. Mgr. Iva PALKOVSKÁ, Česká republika
  Právo darovat krev: (ne)diskriminace dárců krve z důvodu sexuální orientace
 113. Mgr Mária PASTORKOVÁ, Česká republika
  Determining applicable law pursuant to WIPO arbitration rules - disputes concerning licence agreement
 114. Mgr. Ondřej PAVELEK, Česká republika
  Odpovědnost za porušení povinností při poskytování zdravotních a sociálních služeb v režimu občanského zákoníku
 115. Mgr. Lenka PEKAŘOVÁ, Česká republika
  Vliv dřívějšího působení ústavních soudců na rozhodování Ústavního soudu
 116. Mgr. Andrea PELEŠČÁKOVÁ, Slovensko
  Vplyv koncernov na postavenie veriteľov
 117. Lenka PÍČOVÁ, Česká republika
  Financování zdravotnictví jako ústavněprávní a politický problém
 118. Mgr. Zdena PINKAVOVÁ, Česká republika
  Vybrané aspekty exekuce na výživné pro nezletilé dítě
 119. Mgr. Jiří PLACHÝ, Česká republika
  Nečinnost při tvorbě normativního správního aktu a opatření k nápravě
 120. prof. JUDr. Jarmila POKORNÁ, CSc., Česká republika
 121. Mgr. Jiří POKORNÝ, Česká republika
  Koncepční nástroje v oblasti energetiky a jejich role
 122. Mgr. Jiří PORKERT, Česká republika
  Bude doplněno...
 123. Mgr. Martina POSPÍŠILOVÁ, Česká republika
  Karanténa na pomezí práva a medicíny – historický pohled
 124. Mgr. Jan PROVAZNÍK, Česká republika
 125. Doc. JUDr. Ivana PRŮCHOVÁ, CSc., Česká republika
  odborný garant
 126. Mgr. Monika PŘÍKAZSKÁ, Česká republika
  Vlastník podílu = společník? (aneb manžel jako šedá eminence).
 127. Mgr. Ivan PUŠKÁR, Slovensko
  European Union Law and the International Investment Arbitration
 128. Mgr. Kateřina REMSOVÁ, Česká republika
  Otázníky nad rozdíly mezi ochranou spotřebitele a pracovníka z pohledu mezinárodního a českého rozhodčího řízení
 129. JUDr. Ing. Romana ROGALEWICZOVÁ, Česká republika
  Cochemská praxe vs. řízení ve věcech rodinněprávních v České republice
 130. Alžbeta ROSINOVÁ, Česká republika
  Vztahy soudců a účastníků řízení jako faktor ovlivňující rozhodování soudů
 131. Radek RUBAN, Česká republika
  Osvobození od soudních poplatků u derivativních žalob
 132. Mgr. Katarína RUSINKOVÁ, Česká republika
  Rodiče a děti v mediaci
 133. Pavlína RÝPALOVÁ, Česká republika
  Plány odpadového hospodářství a provedení směrnice EU v českém právním řádu
 134. Mgr. Bc. Jolana SEDLÁČKOVÁ, Česká republika
  Provokace k trestné činnosti
 135. JUDr. David SEHNÁLEK, Ph.D., Česká republika
 136. Eszter Lilla SERES, Maďarsko
 137. Jan SCHEUER, Česká republika
  Přístupy nejvyšších soudů ČR k materiálnímu znaku veřejnoprávních deliktů
 138. Mgr. Johan SCHWEIGL, Ph.D., Česká republika
  Právně-teoretické pojednání o podstatě veřejných zakázek
 139. Mgr. Zdeněk Jiří SKUPIN, Česká republika
  Evoluce trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby
 140. Doc. JUDr. PhDr. Miroslav SLAŠŤAN, PhD., Slovensko
 141. JUDr. Veronika SMUTNÁ, Ph.D., Česká republika
  Odpovědnost za správní normotvorbu
 142. Mgr. Petra SNOPKOVÁ, Česká republika
  Správní a jiné formy trestání v rámci veřejných zakázek
 143. Mgr. Nelly SPRINGINSFELDOVÁ, Česká republika
  organizační výbor
 144. Mgr. Ivana STEHLÍKOVÁ, Česká republika
  Nový zákon o zadávání veřejných zakázek - vybrané instituty
 145. Mgr. Bc. Lucie STRAKOVÁ, Česká republika
  Ochrana osobních údajů v rámci smart meteringu
 146. Jakub STROUHAL, Česká republika
  Aspekty ochrany životního prostředí ve veřejném zadávání
 147. Mgr. Václav STUPKA, Česká republika
  Smart grid a ochrana osobních údajů
 148. Mgr. Tomáš SVOBODA, Česká republika
  K možné konstrukci újmy způsobené nezákonným stavem znečištění ovzduší
 149. Tereza SYLVESTROVÁ, Česká republika
  Princip kolegiality a jeho vliv na rozhodování soudních těles
 150. JUDr. Ing. Michael ŠEFČÍK, Česká republika
  Odpovědnost státu za újmu vzniklou podnikateli zadržováním nadměrného odpočtu DPH
 151. JUDr. Michal ŠILHÁNEK, Česká republika
  Hodnocení nabídek z pohledu potřeb zadavatele veřejné zakázky
 152. Mgr. Ivana ŠILHÁNKOVÁ, Česká republika
  Právní aspekty umělého přerušení těhotenství v právních řádech České republiky, resp. Slovenské republiky a vybraných státu Evropské unie. Teoretická východiska a praktické dopady.
 153. Mgr. Iva ŠIMKOVÁ, Česká republika
  Paralelní obchod s léčivými přípravky a český vládní návrh jeho omezení
 154. Mgr. Iva ŠIMKOVÁ, Česká republika
  Evropský veřejný pořádek v řízení před rozhodci
 155. Josef ŠÍP, Česká republika
  Vliv výběru a jmenování soudců Ústavního soudu na rozhodování ÚS
 156. Mgr. Markéta ŠLEJHAROVÁ, Česká republika
  Česká, rakouská a švýcarská právní úprava řízení o rozvod manželství v komparativním pohledu
 157. JUDr. Martin ŠMÍD, Česká republika
  Provázanost občanského zákoníku a zákoníku práce: úvahy de lege ferenda
 158. Taťána ŠPÍRKOVÁ, Česká republika
  Zásada neveřejnosti a povinnost mlčenlivosti ve správě daní
 159. Mgr. et Mgr. Kristina ŠPOTTOVÁ, Česká republika
  Zákon o zadávání veřejných zakázek – vybrané aspekty nové právní úpravy
 160. JUDr. Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Judikatorní metadata
 161. JUDr. Jana ŠUSTOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Kde leží meze závaznosti řešení předběžné otázky v civilním procesu?
 162. Mgr. Kateřina ŠVARCOVÁ, Česká republika
  Plán odpadového hospodářství obce
 163. JUDr. Marek ŠVEC, PhD., Slovensko
  Marketing vs. ochrana zdravia
 164. Mgr. Martin ŠVEC, Česká republika
 165. Mgr. Adam TALANDA, Česká republika
  Vliv vydědění na potomky vyděděného
 166. Mgr. Iveta TALANDOVÁ, Česká republika
  Vliv vydědění na potomky vyděděného
 167. Mgr. Ing. Martina VALACHOVÁ, Česká republika
  Kritéria ekonomické výhodnosti nabídek
 168. Mgr. Jakub VALC, Česká republika
  (Ne) reflektování moderních embryologických poznatků českou interrupční legislativou
 169. Mgr. Lenka VAVRUŠOVÁ, Česká republika
  Regresní úhrada jako prostředek předcházení vzniku odpovědnosti státu za škodu
 170. Mgr. Bc. Pavel VÁŽAN, Česká republika
  Právní úprava věci hromadné, souboru věcí a dopad jejich právní úpravy do praxe
 171. Mgr. Mykola VDOVYCHENKO, Slovensko
  Súčasné možnosti ovplyvniť proces rozhodovania súdu prostriedkami PR
 172. Mgr. Mykola VDOVYCHENKO, Slovensko
  Právne aspekty integrácie imigrovaných detí do Európskej spoločnosti
 173. JUDr. Roman VICHEREK, Česká republika
  Trestní odpovědnost zastupitelů měst a obcí
 174. Mgr. Bc. Alica VIRDZEKOVÁ, Česká republika
  organizátor
 175. Mgr. Michal VÍTEK, Česká republika
  Přičitatelnost nekalého jednání právnické osobě
 176. Mgr. Vlastimil VITOUL, Česká republika
  Svěřenský fond jako nástroj vhodný ke správě výživného určeného k tvorbě úspor
 177. Mgr. Bc. Veronika VLČKOVÁ, Česká republika
  Vázanost soudu rozhodujícího o náhradě škody rozhodnutím vydaným v trestní věci
 178. MUDr. Mgr. Tomáš VOJTÍŠEK, Ph.D., Česká republika
  Aktivní oznamovací povinnost zdravotnických pracovníků vůči orgánům činným v trestním řízení v českém a slovenském právu
 179. Mgr. Vojtěch VOMÁČKA, Česká republika
  odborný garant
 180. JUDr. Ladislav VYHNÁNEK, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Mimoprávní vlivy na rozhodování soudů - proč a jak je zkoumat
 181. Filip ZAJÍČEK, Česká republika
  Souhlas, jako ospravedlnění pro porušování základních práv?
 182. Mgr. Petr ZARIVNIJ, Česká republika
  Trestní odpovědnost zastupitelů
 183. Mgr. Lucie ZAVADILOVÁ, Česká republika
  Dokazování v rozhodčím řízení
 184. Jan ZIBNER, Česká republika
  Kritérium nové veřejnosti při sdělování autorského díla veřejnosti prostřednictvím internetu v judikatuře Soudního dvora Evropské unie a jeho dopady
 185. JUDr. Lukáš ZRŮST, BA (Hons), LL.M., MBA, Česká republika
  Vliv a zájmy v insolventní korporaci
 186. Mgr. Dominik ŽIDEK, Česká republika
  (Ne)ekologické daně jako ekonomický nástroj při ochraně životního prostředí?

nahoru