| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Přehled účastníků > Abecedně

Přehled přihlášených (abecední)

Jedná se o předběžný přehled přihlášených. Konečný seznam účastníků konference bude zveřejněn po přijetí a zařazení abstraktů příspěvků odbornými garanty jednotlivých sekcí.

 1. Master degree in intellectual property Rights Waddah AL RAWASHDEH, Phd Student, Maďarsko
 2. Kateřina AUGUSTÍNOVÁ, Česká republika
  Akcie se zvláštními právy a jejich praktický dopad na fungování společnosti
 3. Mgr., Bc. Martina BARÁKOVÁ, Česká republika
  Znalecké posudky a jejich vliv na rozhodování soudů
 4. Mgr. et Mgr. Helena BARTÁKOVÁ, Česká republika
  Odpovědnost orgánů veřejné správy za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže
 5. Mgr. Markéta BARTIZALOVÁ, Česká republika
  Vlivy působící na rozhodovací praxi soudců mezinárodních trestních tribunálů a tím i na vývoj mezinárodního práva
 6. Dominik BERÁNEK, Česká republika
  Voda jako předmět vlastnictví
 7. MUDr. Mgr. Štěpánka BIBROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Medicínskopráví a etické aspekty při poskytování zdravotní péče nezletilým pacientům v život ohrožujících stavech
 8. Mgr. Nikoleta BITTEROVÁ, Slovensko
  Sloboda v. zodpovednosť štátu pri ochrane zdravia v otázke domácich pôrodov. Analýza so zameraním na prípad Dubská a Krejzová proti Českej republike
 9. Adam BLISA, Česká republika
  Odměňování soudců a soudcovská nezávislost
 10. Marija BLIUVAITE, PhD student, Litva
 11. Mgr. Martin BOBÁK, Česká republika
  Mimoprávní povaha některých důvodů rozhodnutí
 12. Dóra BOGÁRDI, dr., Maďarsko
 13. Jan BROŽ, Česká republika
  Disciplinární řízení vedené proti senátorovi z pohledu zásad přestupkového řízení
 14. Agnes BUJDOS, Maďarsko
 15. Vlastimil CALABA, Česká republika
  Změna smluv u veřejných zakázek
 16. Ivan CISÁR, Slovensko
  Provision on application of other rules in bilateral investment treaties
 17. Mgr. Petr COUFALÍK, Česká republika
  Mezitímní rozsudek
 18. Mgr. David ČEP, Česká republika
  Odpovědnost státního zástupce při plnění úkolů v trestním řízení
 19. JUDr. Ing. Radovan DÁVID, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněn
 20. Mgr. Tomáš DEKAN, Slovensko
  Vplyv chýb v uvažovaní na rozhodovanie sudcov
 21. Mgr. Matěj DOBEŠ, Česká republika
  Cenné papíry podle nového občanského zákoníku po dvou letech aplikační praxe
 22. JUDr. Eva DOBROVOLNÁ, LL.M., Česká republika
  bude upřesněn
 23. Pavel DOUBEK, Česká republika
  Co by mělo převážit: Právo člověka na tělesnou integritu nebo ochrana veřejného zájmu?
 24. JUDr. Klára DRLIČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Garant sekce
 25. Mgr. Martin DUFALA, PhD., Slovensko
  Verejné obstarávanie v Slovenskej republike podľa nového zákona o verejnom obstarávaní
 26. Mgr. Martin DUFALA, PhD., Slovensko
  Koncepčné nástroje v odpadovom hospodárstve
 27. Mgr. Bc. Šárka DUŠKOVÁ, Česká republika
  Odpovědnost státu za nesprávný úřední postup ředitele školy
 28. Mgr. Simona EICHLEROVÁ, Česká republika
  Některé aspekty odpovědnosti řídících orgánů operačních programů
 29. Mgr. Šárka FALTOVÁ, Česká republika
  Psycholog a jeho postavení ve zdravotnictví
 30. Dr. Eva FASKERTY, Maďarsko
 31. prof. JUDr. Josef FIALA, CSc., Česká republika
 32. Zuzana FILIPOVÁ, Česká republika
  Šikanózní výkon práva na informace
 33. Dominik FOJT, Česká republika
  Trestněprávní odpovědnost člena zastupitelstva města či obce
 34. doc. JUDr. Marek FRYŠTÁK, Ph.D., Česká republika
  odborný garant sekce
 35. mgr Anita GARNUSZEK, Polsko
 36. Šárka GILAROVÁ, Česká republika
  Ochrana dat a povinná mlčenlivost lékaře ve zdravotnictví
 37. JUDr. Barbora GRAMBLIČKOVÁ, Slovensko
  Sprísnenie pravidiel chrániacich veriteľov slovenských spoločností v kontexte základných slobôd EÚ
 38. Mgr. Martina GROCHOVÁ, Česká republika
  Svěřenský fond jako nástroj vhodný ke správě výživného určeného k tvorbě úspor
 39. Mgr. Lukáš HADAMČÍK, Česká republika
  Ustanovení občanského zákoníku o nájmu bytu a domu vhodná k technické novele
 40. Mgr. Slavomír HALLA, Ph.D., Česká republika
  Dokazování v mezinárodní obchodní arbitráži: střet právních kultur
 41. JUDr. Jakub HARAŠTA, Česká republika
  Ochrana osobních údajů a retrospektivní výzkum
 42. Mgr. Mária HAVELKOVÁ, Slovensko
  Právo na bezplatnú právnu pomoc v konaní o správnych deliktoch
 43. Mgr. David HEYDUK, Česká republika
  Bude doplněn
 44. JUDr. Martin HORÁK, Česká republika
  Vztahy statutárních orgánů s insolvenčním správcem při reorganizaci
 45. Mgr. Jan HORECKÝ, Ph.D., Česká republika
  Některé problémy subsidiarity občanského zákoníku k pracovnímu právu
 46. Mgr. Erika HORNÍČKOVÁ, Česká republika
  Řízení o prominutí zmeškání popěrné lhůty vs. řízení o dovolání se neplatnosti prohlášení otcovství
 47. Zdeněk HOUDEK, Česká republika
  Nad charakterem fiduciárních povinností člena voleného orgánu
 48. JUDr. Miluše HRNČIŘÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Soft law jako hrozba pro diskreční pravomoci rozhodců
 49. Lukáš HRŮŠA, Česká republika
  Relativní neúčinnost právních jednání (úkonů) v insolvenčním řízení jako otázka prejudiciální
 50. Mgr. Anna CHAMRÁTHOVÁ, Česká republika
  Újma působená při výkonu působnosti veřejného ochránce práv
 51. Mgr. Michal CHORVÁT, Slovensko
  organizátor
 52. Kateřina CHOVANCOVÁ, Česká republika
  Judikatura k námitce u družstev a její použitelnost na právní úpravu protestu
 53. Mgr. Daniel JADRNÍČEK, Česká republika
  K možnosti vysvětlení nejasností týkajících se nabídkové ceny
 54. Karel JANDÁSEK, Česká republika
  Trestní odpovědnost zdravotnického personálu se zaměřením na aktuální judikaturu
 55. Mgr. Pavlína JANEČKOVÁ, Česká republika
  Litispendence před národními a rozhodčími soudy
 56. Mgr. Vladimír JANOŠEK, Česká republika
  Sistace hlasovacího práva společníka podle § 173 odst. 1 písm. c) z. o. k.
 57. Kamil JELÍNEK, Česká republika
  Odpovědnost státu za škodu způsobenou rozhodnutím zájmové samosprávy
 58. Mgr. Monika JEŽKOVÁ, Česká republika
  Veřejné zakázky ve zdravotnictví
 59. Mgr. Zuzana JEŽKOVÁ, Česká republika
  (Ne)ekologické daně jako ekonomický nástroj při ochraně životního prostředí?
 60. Mgr. Michal JÍLOVEC, Česká republika
  Několik poznámek k odpovědnosti státního zástupce za (ne)provedení důkazů
 61. Mgr. Ivana JUROŠKOVÁ, Česká republika
  Nový zákon o zadávacích řízeních
 62. Miloslav KABRHEL, Česká republika
  Case law of the national courts regarding the "non-signatories"
 63. JUDr. Ing. Matej KAČALJAK, PhD., Slovensko
  Sprísnenie pravidiel chrániacich veriteľov slovenských spoločností v kontexte základných slobôd EÚ
 64. Mgr. Vojtěch KADLUBIEC, Česká republika
  Právní povaha lékařských posudků konstatujících zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance k výkonu práce
 65. Mgr. Lucie KACHRAMANOVÁ, Česká republika
  "Nový" občanský zákoník - konec anonymního osvojení v Čechách?
 66. doc. JUDr. Věra KALVODOVÁ, Dr., Česká republika
 67. Mgr. Katarína KANDOVÁ, Česká republika
  Odpovědnost státního zástupce při plnění úkolů v trestním řízení
 68. Ing. František KASL, Česká republika
  Internet věcí a ochrana dat v evropském kontextu
 69. Mgr. Bc. Ivo KEISLER, Česká republika
  Disciplinární odpovědnost osob ve služebním poměru
 70. JUDr. Jana KLESNIAKOVÁ, Slovensko
  Predbežné opatrenia v civilnom a v trestnom konaní ako prostriedok právnej ochrany pred domácim násilím
 71. Mgr. Bc. Eduard KLOBOUČEK, Česká republika
  Odpovědnost při mírovém využívání jaderné energie
 72. Mgr. Markéta KLUSOŇOVÁ, Česká republika
  Judikatorní metadata
 73. Gergő KOCSIS, Maďarsko
 74. Bc. Jana KOKEŠOVÁ, Česká republika
  Nečinnost zákonodárce
 75. Mgr. Bc. Petra KONEČNÁ, Česká republika
  Vybrané aspekty exekuce na výživné pro nezletilé dítě
 76. Matěj KONEČNÝ, Česká republika
  Jednání společnosti vůči zaměstnancům a zápis tohoto pověření do obchodního rejstříku
 77. Markéta KORBÁŘOVÁ, Česká republika
  Operační program životního prostředí
 78. Mgr. Bc. Kateřina KOVÁŘOVÁ, Česká republika
  Odpovědnost za trestné činy v oblasti veřejné správy a sankce s nimi spojené
 79. Mgr. Tomáš KOZÁREK, Česká republika
  Nový návrh EU k ISDS - příležitost nebo slepá ulička?
 80. JUDr. Jaromír KOŽIAK, Česká republika
  (Ne)přezkoumatelnost rozhodnutí statutárního orgánu korporace
 81. doc. JUDr. Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Koncepční otázky řízení ve věcech rodinněprávních
 82. Mgr. Kristína KROČKOVÁ, Slovensko
 83. Tomáš KUBEŠA, Česká republika
  Soutěžní prostředí ve veřejných zakázkách na plnění, spočívající v software
 84. JUDr. Jan KUBIZŇÁK, Česká republika
  Předběžné otázky v rámci exekučního řízení
 85. JUDr. Veronika KUDROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Odpovědnost za správní normotvorbu
 86. Mgr. Karolína KUTNAROVÁ, Česká republika
  Rozvod manželství jako stále velmi aktuální téma
 87. JUDr. Ing. Libor KYNCL, Ph.D., Česká republika
  Transparentnost ve financování veřejných zakázek
 88. JUDr. Tereza KYSELOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Bude doplněno
 89. Petra LANČOVÁ, Česká republika
  Unifikace regulace klinických studií v EU
 90. JUDr. Petr LAVICKÝ, Ph.D., Česká republika
  odborný garant sekce
 91. Mgr. Martin LEBEDA, Česká republika
  Civilní soud a rozhodnutí v trestním řízení
 92. Anna LEBEDOVÁ, Česká republika
  Návrat zásady superficies solo cedit – zaměření na přechodná ustanovení občanského zákoníku, komparace s řešením německým.
 93. dr. Noémi LIPTAI, Maďarsko
 94. Michal LIŠKA, Česká republika
  Správní a jiné formy trestání v rámci veřejných zakázek
 95. Martin LOUČKA, Česká republika
  Právní povaha konfiguračních souborů počítačových programů a jejich ochrana
 96. Mgr. Pavel LOUTOCKÝ, BA (Hons), Česká republika
  Praktické dopady nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line
 97. Marcela LUKÁŠOVÁ, Česká republika
  Trestní odpovědnost zastupitelů měst a obcí
 98. Mgr. Silvie MAHDALOVÁ, Česká republika
  Aplikace insolvenčního práva v rozhodčím řízení
 99. Ondřej MÁLEK, Česká republika
  Rozhodčí řízení pod vlivem spravedlnosti
 100. Mgr. Ľubica MARTINÁKOVÁ, LL.M., Slovensko
 101. David MAŘÁDEK, Česká republika
  Právnická osoba jako osoba blízká
 102. Mgr. Michal MATOUŠ, Česká republika
  Bude upřesněn
 103. JUDr Peter MATUŠKA, Slovensko
  Revízia práva na súkromie v kontexte judikatúry SDEU
 104. PhD Marcin MAZURYK, Polsko
 105. Mgr. Zdeněk MICHORA, Česká republika
  Zánik trestní odpovědnosti pachatelů korupčních trestných činů při výkonu veřejné správy
 106. Monika MINAŘÍKOVÁ, Česká republika
  Koncepční nástroje v oblasti ochrany vod
 107. Mgr. MgA. Jakub MÍŠEK, Česká republika
  Odpovědnost poskytovatele otevřených dat za škodu vyplývající z chyb v poskytovaných datových sadách
 108. Mgr.et Mgr. Bc. Hana MUSILOVÁ, Česká republika
  Společná zemědělská politika po roce 2014
 109. Mgr. Martina MUŠÁLKOVÁ, Česká republika
  Vybrané problémy právní úpravy společenství vlastníků
 110. JUDr. Matěj MYŠKA, Česká republika
  Data, informace a právo
 111. Dodik Setiawan NUR HERIYANTO, S.H., M.H., L.LM., Maďarsko
 112. Mgr. Soňa ONDRÁŠIKOVÁ, Slovensko
 113. Mgr. Martin ORVISKÝ, Slovensko
  Vplyv koncernov na postavenie veriteľov
 114. mgr Aleksandra ORZEŁ, Polsko
 115. Mgr. Milan PALÁSEK, Česká republika
  Procesní práva a povinnosti dítěte v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva
 116. Mgr. Iva PALKOVSKÁ, Česká republika
  Právo darovat krev: (ne)diskriminace dárců krve z důvodu sexuální orientace
 117. Mgr Mária PASTORKOVÁ, Česká republika
  Determining applicable law pursuant to WIPO arbitration rules - disputes concerning licence agreement
 118. Mgr. Ondřej PAVELEK, Česká republika
  Odpovědnost za porušení povinností při poskytování zdravotních a sociálních služeb v režimu občanského zákoníku
 119. Mgr. Lenka PEKAŘOVÁ, Česká republika
  Vliv dřívějšího působení ústavních soudců na rozhodování Ústavního soudu
 120. Mgr. Andrea PELEŠČÁKOVÁ, Slovensko
  Vplyv koncernov na postavenie veriteľov
 121. Lenka PÍČOVÁ, Česká republika
  Financování zdravotnictví jako ústavněprávní a politický problém
 122. Mgr. Lucie PICHLEROVÁ, Česká republika
  Právní význam politických deklarací Světové obchodní organizace
 123. Mgr. Zdena PINKAVOVÁ, Česká republika
  Vybrané aspekty exekuce na výživné pro nezletilé dítě
 124. Mgr. Pavla PLACHÁ, Česká republika
  Předběžné otázky v mezinárodním právu soukromém
 125. Mgr. Jiří PLACHÝ, Česká republika
  Nečinnost při tvorbě normativního správního aktu a opatření k nápravě
 126. Martina POHANKOVÁ, Česká republika
  Dopady tabákové směrnice - právo duševního vlastnictví versus ochrana veřejného zdraví
 127. prof. JUDr. Jarmila POKORNÁ, CSc., Česká republika
 128. Mgr. Jiří POKORNÝ, Česká republika
  Koncepční nástroje v oblasti energetiky a jejich role
 129. Mgr. Jiří PORKERT, Česká republika
  Bude doplněno...
 130. Mgr. Martina POSPÍŠILOVÁ, Česká republika
  Karanténa na pomezí práva a medicíny – historický pohled
 131. JUDr. Silvia PREPIROVA, Slovensko
  bez prispevku
 132. Mgr. Jan PROVAZNÍK, Česká republika
 133. Doc. JUDr. Ivana PRŮCHOVÁ, CSc., Česká republika
  odborný garant
 134. Mgr. Monika PŘÍKAZSKÁ, Česká republika
  Vlastník podílu = společník? (aneb manžel jako šedá eminence).
 135. Mgr. Ivan PUŠKÁR, Slovensko
  European Union Law and the International Investment Arbitration
 136. Mgr. Kateřina REMSOVÁ, Česká republika
  Otázníky nad rozdíly mezi ochranou spotřebitele a pracovníka z pohledu mezinárodního a českého rozhodčího řízení
 137. JUDr. Ing. Romana ROGALEWICZOVÁ, Česká republika
  Cochemská praxe vs. řízení ve věcech rodinněprávních v České republice
 138. Alžbeta ROSINOVÁ, Česká republika
  Vztahy soudců a účastníků řízení jako faktor ovlivňující rozhodování soudů
 139. Radek RUBAN, Česká republika
  Osvobození od soudních poplatků u derivativních žalob
 140. Mgr. Katarína RUSINKOVÁ, Česká republika
  Rodiče a děti v mediaci
 141. Pavlína RÝPALOVÁ, Česká republika
  Plány odpadového hospodářství a provedení směrnice EU v českém právním řádu
 142. Mgr. Bc. Jolana SEDLÁČKOVÁ, Česká republika
  Provokace k trestné činnosti
 143. Eszter Lilla SERES, Maďarsko
 144. Jan SCHEUER, Česká republika
  Přístupy nejvyšších soudů ČR k materiálnímu znaku veřejnoprávních deliktů
 145. Mgr. Johan SCHWEIGL, Česká republika
  Právně-teoretické pojednání o podstatě veřejných zakázek
 146. Zdeněk Jiří SKUPIN, Česká republika
  Evoluce trestného činu Zneužívání pravomoci úřední osoby
 147. Doc. JUDr. PhDr. Miroslav SLAŠŤAN, PhD., Slovensko
 148. Mgr. Petra SNOPKOVÁ, Česká republika
  Správní a jiné formy trestání v rámci veřejných zakázek
 149. Mgr. Nelly SPRINGINSFELDOVÁ, Česká republika
  organizační výbor
 150. Mgr. Bc. Monika STACHOŇOVÁ, Česká republika
  Vliv veřejného mínění na rozhodování soudců Ústavního soudu
 151. Mgr. Bc. Lucie STRAKOVÁ, Česká republika
  Ochrana osobních údajů v rámci smart meteringu
 152. Jakub STROUHAL, Česká republika
  Aspekty ochrany životního prostředí ve veřejném zadávání
 153. Mgr. Václav STUPKA, Česká republika
  Smart grid a ochrana osobních údajů
 154. Mgr. Tomáš SVOBODA, Česká republika
  K možné konstrukci újmy způsobené nezákonným stavem znečištění ovzduší
 155. Tereza SYLVESTROVÁ, Česká republika
  Princip kolegiality a jeho vliv na rozhodování soudních těles
 156. JUDr. Ing. Michael ŠEFČÍK, Česká republika
  Odpovědnost státu za újmu vzniklou podnikateli zadržováním nadměrného odpočtu DPH
 157. JUDr. Michal ŠILHÁNEK, Česká republika
  Hodnocení nabídek z pohledu potřeb zadavatele veřejné zakázky
 158. Mgr. Ivana ŠILHÁNKOVÁ, Česká republika
  Právní aspekty umělého přerušení těhotenství v právních řádech České republiky, resp. Slovenské republiky a vybraných státu Evropské unie. Teoretická východiska a praktické dopady.
 159. Mgr. Iva ŠIMKOVÁ, Česká republika
  Evropský veřejný pořádek v řízení před rozhodci
 160. Mgr. Iva ŠIMKOVÁ, Česká republika
  Paralelní obchod s léčivými přípravky a český vládní návrh jeho omezení
 161. Josef ŠÍP, Česká republika
  Jak výběr a jmenování soudců Ústavního soudu ovlivňuje jejich rozhodová
 162. Mgr. Markéta ŠLEJHAROVÁ, Česká republika
  Česká, rakouská a švýcarská právní úprava řízení o rozvod manželství v komparativním pohledu
 163. JUDr. Martin ŠMÍD, Česká republika
  Provázanost občanského zákoníku a zákoníku práce: úvahy de lege ferrenda
 164. Taťána ŠPÍRKOVÁ, Česká republika
  Zásada neveřejnosti a povinnost mlčenlivosti ve správě daní
 165. Mgr. et Mgr. Kristina ŠPOTTOVÁ, Česká republika
  Zákon o zadávání veřejných zakázek – vybrané aspekty nové právní úpravy
 166. Mgr. Ján ŠURKALA, Česká republika
  Ratio naturalis ako mimolegálny činiteľ pri tvorbe prétorského práva
 167. Mgr. Jana ŠUSTOVÁ, Česká republika
  Kde leží meze závaznosti řešení předběžné otázky v civilním procesu?
 168. Mgr. Kateřina ŠVARCOVÁ, Česká republika
  Plán odpadového hospodářství obce
 169. JUDr. Marek ŠVEC, PhD., Slovensko
  Marketing vs. ochrana zdravia
 170. Mgr. Martin ŠVEC, Česká republika
 171. Mgr. Adam TALANDA, Česká republika
  Vliv vydědění na potomky vyděděného
 172. Mgr. Iveta TALANDOVÁ, Česká republika
  Vliv vydědění na potomky vyděděného
 173. Jan TOMÍŠEK, Česká republika
  Předávání osobních údajů do zahraničí dle GDPR v kontextu cloud computingu
 174. Mgr. Ing. Martina VALACHOVÁ, Česká republika
  Kritéria ekonomické výhodnosti nabídek
 175. Mgr. Jakub VALC, Česká republika
  (Ne) Reflektování moderních embryologických poznatků českou legislativou
 176. Mgr. Romana VAŇKOVÁ, Česká republika
  Bude upřesněno
 177. Mgr. Lenka VAVRUŠOVÁ, Česká republika
  Regresní úhrada jako prostředek předcházení vzniku odpovědnosti státu za škodu
 178. Mgr. Bc. Pavel VÁŽAN, Česká republika
  Právní úprava věci hromadné, souboru věcí a dopad jejich právní úpravy do praxe
 179. Mgr. Mykola VDOVYCHENKO, Slovensko
  Právne aspekty integrácie imigrovaných detí do Európskej spoločnosti
 180. Mgr. Mykola VDOVYCHENKO, Slovensko
  Súčasné možnosti ovplyvniť proces rozhodovania súdu prostriedkami PR
 181. JUDr. Roman VICHEREK, Česká republika
  Trestní odpovědnost zastupitelů měst a obcí
 182. Mgr. Bc. Alica VIRDZEKOVÁ, Česká republika
  organizátor
 183. Mgr. Michal VÍTEK, Česká republika
  Přičitatelnost nekalého jednání právnické osobě
 184. Mgr. Vlastimil VITOUL, Česká republika
  Svěřenský fond jako nástroj vhodný ke správě výživného určeného k tvorbě úspor
 185. Mgr. Bc. Veronika VLČKOVÁ, Česká republika
  Vázanost soudu rozhodujícího o náhradě škody rozhodnutím vydaným v trestní věci
 186. MUDr. Mgr. Tomáš VOJTÍŠEK, Ph.D., Česká republika
  Aktivní oznamovací povinnost zdravotnických pracovníků vůči orgánům činným v trestním řízení v českém a slovenském právu
 187. Mgr. Vojtěch VOMÁČKA, Česká republika
  odborný garant
 188. JUDr. Ladislav VYHNÁNEK, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Mimoprávní vlivy na rozhodování soudů - proč a jak je zkoumat
 189. Filip ZAJÍČEK, Česká republika
  Souhlas, jako ospravedlnění pro porušování základních práv?
 190. Mgr. Petr ZARIVNIJ, Česká republika
  Trestní odpovědnost zastupitelů
 191. Mgr. Lucie ZAVADILOVÁ, Česká republika
  Dokazování v mezinárodním rozhodčím řízení
 192. Jan ZIBNER, Česká republika
  Kritérium nové veřejnosti při sdělování autorského díla veřejnosti prostřednictvím internetu v judikatuře Soudního dvora Evropské unie a jeho dopady
 193. JUDr. Lukáš ZRŮST, BA (Hons), LL.M., MBA, Česká republika
  Vliv a zájmy v insolventní korporaci
 194. Mgr. Dominik ŽIDEK, Česká republika
  (Ne)ekologické daně jako ekonomický nástroj při ochraně životního prostředí?

nahoru