| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Přehled účastníků > Abecedně

Přehled přihlášených (abecední)

Jedná se o předběžný přehled přihlášených. Konečný seznam účastníků konference bude zveřejněn po přijetí a zařazení abstraktů příspěvků odbornými garanty jednotlivých sekcí.

 1. Kamila ABBASI, Česká republika
  Náboženské odívání ve veřejném prostoru
 2. Kateřina AUGUSTÍNOVÁ, Česká republika
  Důsledky vad projevů vůle při dispozici se smlouvou o výkonu funkce v poměrech kapitálových společností: neplatnost/fikce nepřijetí usnesení valné hromady a neplatnost/zdánlivost smlouvy o výkonu funkce
 3. Mgr., Bc. Martina BARÁKOVÁ, Česká republika
  Znalecké posudky v trestním řízení
 4. Mgr. et Mgr. Helena BARTÁKOVÁ, Česká republika
  Žaloba na ochranu před nezákonným zásahem a vyšetřovací nástroje soutěžního práva
 5. JUDr. Andrej BELEŠ, Slovensko
  Súkromná trestná žaloba ako nástroj kontroly zákonnosti zastavenia trestného stíhania
 6. Mgr. Jaroslav BENÁK, Ph.D., Česká republika
  Garant
 7. Dominik BERÁNEK, Česká republika
  Dopad nového přestupkového zákona na správní trestání v oblasti vodního práva
 8. MUDr. Mgr. Štěpánka BIBROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Odmítnutí a neposkytnutí zdravotní péče u nezletilých pacientů
 9. Mgr. Nikoleta BITTEROVÁ, Slovensko
  Aplikácia doktríny voľnej úvahy v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva v prípadoch týkajúcich sa náhradného materstva
 10. Oktawia Ewa BRANIEWICZ, mgr, Polsko
 11. Mgr. Radislav BRAŽINA, Česká republika
  Význam a funkce odůvodnění rozhodnutí o uložení správního trestu
 12. Luboš BRIM, Česká republika
  Přičitatelnost přestupků právnickým osobám
 13. Jan BROŽ, Česká republika
  Změny v oblasti správních trestů v novém zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 14. Vlastimil CALABA, Česká republika
  Záruky zákonnosti v oblasti veřejných zakázek
 15. Mgr. Petr COUFALÍK, Česká republika
  Je rozsudek pro zmeškání druhem trestu?
 16. Mgr. David ČEP, Česká republika
  Kontrola některých rozhodnutí státního zástupce
 17. Mgr. Radka DEMJANOVÁ, Česká republika
  Surrogační dohoda
 18. Jaroslav DIVOKÝ, Česká republika
  Náležitosti odmítnutí poskytnutí zdravotních služeb a důsledky jejich nedostatků
 19. Mgr. Matěj DOBEŠ, Česká republika
  Legislativní vývoj uplatňování směnky na Slovensku
 20. JUDr. Eva DOBROVOLNÁ, Ph.D., LL.M., Česká republika
  bude upřesněno
 21. JUDr. Marek DOMIN, PhD., Slovensko
  Tajnosť volebného práva v horizontálnych vzťahoch
 22. Mgr Veronika DOUBKOVÁ, Česká republika
  Kompetenční výluky dle zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního a dalších právních předpisů
 23. JUDr. Klára DRLIČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Garant sekce
 24. Mgr Radek DŘEVĚNÝ, Česká republika
  Znečištění veřejného prostranství a zanedbání povinnosti jeho úklidu jako přestupek ve světle nového přestupkového zákona.
 25. Mgr. Bc. Šárka DUŠKOVÁ, Česká republika
  Ochrana občana před participací ve volbách - otázka omezení svéprávnosti ve výkonu volebního práva
 26. JUDr. Bohumil DVOŘÁK, Ph.D., LL.M., Česká republika
 27. Mgr. Simona EICHLEROVÁ, Česká republika
  Ochrana zamestnance ve verejne sprave pri zmene zamestnavatele
 28. Zuzana FILIPOVÁ, Česká republika
  bude doplněn později
 29. Mgr Eliška FISCHEROVÁ, Česká republika
  Ochrana slabšího ve světle rekodifikace
 30. Martin FLOREŠ, Česká republika
  Následky neplatnosti usnesení o schválení smlouvy o výkonu funkce
 31. Dominik FOJT, Česká republika
  Protialkoholní léčba jako druh trestní sankce
 32. doc. JUDr. Marek FRYŠTÁK, Ph.D., Česká republika
  odborný garant
 33. Mgr. Monika GAZDOVÁ, Česká republika
  Následky úpadku společnosti a s tím související otázky (včetně důsledků vstupu do insolvence, zániku korporace nebo naopak zrušení rozhodnutí o úpadku).
 34. Mgr. John GEALFOW, Česká republika
  Porušení ústavních práv podnikatelem a jeho následek pro smluvní vztah
 35. JUDr. Barbora GONSIOROVÁ, Česká republika
  Zákonnost jako jediné povinné hledisko přezkumu správního uvážení?
 36. Mgr. Yulia GOROSH, kandidat věd, Česká republika
  Problematika právní uprávy crowdfunding
 37. JUDr. Barbora GRAMBLIČKOVÁ, LL.M., Slovensko
  Odvolanie konateľky/členky predstavenstva z dôvodu tehotenstva
 38. Mgr. Martina GROCHOVÁ, Česká republika
  Přístup k právnímu rodičovství prostřednictvím institutu surogátního mateřství v České republice
 39. JUDr. Lukáš HADAMČÍK, Česká republika
  garant
 40. Mgr. Jakub HALÍŘ, Česká republika
  Alkohol na pracovišti
 41. JUDr. Denisa HAMRANOVÁ, Slovensko
  Účinná ľútosť a daňové delikty - aplikácia ultima ratio v zmysle zásady legality
 42. Mgr. Bc. Monika HANYCH, Česká republika
  Právní úprava všech těch internetů – prosil se o to někdo?
 43. Mgr. Iva HAUPTFLEISCHOVÁ, Česká republika
  Vliv alkoholu na svéprávnost člověka
 44. Mgr. David HEYDUK, Česká republika
  ...
 45. Mgr. Martin HOMOLA, Česká republika
  Ke kontradiktornosti a použitelnosti výslechu svědka v kontextu § 158a trestního řádu
 46. Mgr. Barbora HOMOLKOVÁ, Česká republika
  Souběžná odpovědnost fyzických a právnických osob za delikty v oblasti práva životního prostředí
 47. Mgr. Jan HORECKÝ, Ph.D., Česká republika
  Souběh funkcí - obchodní vs. pracovní právo
 48. Mgr. Erika HORNÍČKOVÁ, Česká republika
  Surogační mateřství ve Velké Británii jako inspirační zdroj pro Českou republiku?
 49. Zdeněk HOUDEK, Česká republika
  Smlouva o výkonu funkce z pohledu obcí jako (jediných) společníků či akcionářů.
 50. Jaroslav HROCH, Česká republika
  Autorskoprávní ochrana děl vytvořených umělou inteligencí
 51. Lukáš HRŮŠA, Česká republika
  Insolvenční souvislosti smlouvy o výkonu funkce
 52. Mgr. Anna CHAMRÁTHOVÁ, Česká republika
  bude upřesněno
 53. Mgr. Michal CHORVÁT, Slovensko
  organizátor
 54. Kateřina CHOVANCOVÁ, Česká republika
  Vznik smlouvy o výkonu funkce a otázky s tím spojené
 55. Mgr. Darina CHVOSTEKOVÁ, Česká republika
  Meze svobody projevu soudce na internetu
 56. Mgr. Alex IVANČO, Česká republika
 57. Mgr. Michal JANOUŠEK, Česká republika
  Vybrané aspekty adhezní kontraktace
 58. Mgr. Bc. Petr JEDLIČKA, Česká republika
  Ochrana slabší strany ve vztahu k právnickým osobám
 59. Mgr. Monika JEŽKOVÁ, Česká republika
  Finanční trhy veřejných zdravotních pojišťoven
 60. Mgr. Zuzana JEŽKOVÁ, Česká republika
  Správněprávní odpovědnost pohledem lesa
 61. Mgr. Nikola JÍLKOVÁ, Česká republika
  Vliv nového přestupkového zákona na ukládání správních trestů
 62. Mgr. Miloslav KABRHEL, Česká republika
  Smlouva o výkonu funkce pohledem mezinárodního práva soukromého
 63. JUDr. Ing. Matej KAČALJAK, PhD., Slovensko
  Regulácia poskytovania spotrebiteľských úverov na Slovensku
 64. Mgr. Lucie KACHRAMANOVÁ, Česká republika
  Projevy ochrany slabší smluvní strany v právní úpravě zprostředkování
 65. Mgr. Katarína KANDOVÁ, Česká republika
  Kontrola některých rozhodnutí státního zástupce
 66. Mgr. Bc. Ivo KEISLER, Česká republika
  Disciplinární odpovědnost coby záruka zákonnosti ve veřejné správě
 67. JUDr. Alena KLIKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  garant
 68. JUDr. Bc. Eduard KLOBOUČEK, Česká republika
  Správní trestání podle atomového zákona
 69. Mgr. Bc. Jana KOKEŠOVÁ, Česká republika
  Jak opít zákonodárce
 70. Milan KOLKA, Česká republika
  Test
 71. JUDr. Jana KOMENDOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Pracovněprávní aspekty náhradního mateřství
 72. Andrea KORÁNOVÁ, Česká republika
  Náhradní mateřství v judikatuře Soudního dvora Evropské unie
 73. Markéta KORBÁŘOVÁ, Česká republika
  Budoucnost správních deliktů
 74. Martin KORNEL, Česká republika
  Směrem k náhradnímu mateřství v zájmu dítěte?
 75. JUDr. Pavel KOUKAL, Ph.D., Česká republika
  garant sekce
 76. Mgr. Bc. Kateřina KOVÁŘOVÁ, Česká republika
  Výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody a záruky zákonnosti
 77. Žaneta KOZUBÍKOVÁ, Česká republika
  Safe-spaces a trigger warnings na univerzitách – lidskoprávní pohled
 78. Jaroslav KRÁL, Česká republika
  Příprava na PRIIPs a právní jistota
 79. doc. JUDr. Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  GARANT
 80. Tomáš KUBEŠA, Česká republika
  Praktické otázky regulace MIF poplatků za karetní platební transakce
 81. JUDr. Jan KUBIZŇÁK, Česká republika
  Ochrany slabší strany v insolvenčním řízení
 82. Mgr. Kristína KUČEROVÁ, Česká republika
 83. Mgr. Hana KÚKOLOVÁ, Česká republika
  Trest zákazu činnosti a jeho využívání v rozhodovací praxi
 84. Mgr. Karolína KUTNAROVÁ, Česká republika
  Problematika souběhu výkonu funkce statutárního orgánu a pracovního poměru v případě družstev
 85. JUDr. Tereza KYSELOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Bude doplněno
 86. Mgr. Petra LAVICKÁ, Česká republika
  Koncepční úvahy o některých předpokladech rozsudku pro zmeškání
 87. JUDr. Petr LAVICKÝ, Ph.D., Česká republika
 88. Mgr. Anna LEBEDOVÁ, Česká republika
  Ochrana práv vyloučeného člena spolku
 89. Alexandr LIOLIAS, Česká republika
  Nekalé obchodní praktiky na internetu
 90. JUDr. Jana LÍZNEROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Materiální podmínky vydání kontumačního rozsudku a rozsudku pro uznání
 91. Martin LOUČKA, Česká republika
  Podpora vnitřního trhu na evropský způsob aneb dopad článku 13 směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu
 92. Mgr. Pavel LOUTOCKÝ, BA (Hons), Česká republika
 93. Mgr. Marcela LUKÁŠOVÁ, Česká republika
  Alkohol za volantem včera, dnes a zítra
 94. Mgr. Silvie MAHDALOVÁ, Česká republika
  Bude doplněno.
 95. Jan MALÝ, Česká republika
  Veřejnost hlavního líčení jako záruka zákonnosti
 96. Mgr. Michal MATOUŠ, Česká republika
  Zneužití práva v kontextu správního soudnictví
 97. Martin MIČKAL, Česká republika
  Některé záruky zákonného provádění úkonů v přípravném řízení
 98. Vojtěch MIHALÍK, Česká republika
  Odpovědnost za škodu způsobenou radou
 99. Monika MINAŘÍKOVÁ, Česká republika
  Ukládání správních trestů v oblasti vodního práva
 100. Jana MLÝNKOVÁ, Česká republika
  OCHRANA NÁJEMCE PŘED VÝPOVĚDÍ Z NÁJMU BYTU A JEJÍ SROVNÁNÍ S LOTYŠSKOU PRÁVNÍ ÚPRAVOU
 101. JUDr. Jakub MORÁVEK, Ph.D., Česká republika
  K souběhu funkcí nejen z hlediska překvapivé judikatury vysokých soudů
 102. Mgr.et Mgr. Bc. Hana MUSILOVÁ, Česká republika
  Správní trestání v oblasti zemědělství
 103. Jan MUŠUTA, Česká republika
  Záruky zákonnosti ve správních řízeních vedených řediteli škol
 104. Alena NAVRÁTILOVÁ, Česká republika
  Žaloby wrongful life a wrongful birth s ohledem na odmítnutí a neposkytnutí zdravotní péče
 105. Jana NOVÁKOVÁ, Česká republika
  Alkohol jako rušitel veřejného pořádku – analýza interpretačních postupů Ústavního soudu v řízeních o zrušení „proti-alkoholových“ vyhlášek
 106. student Elena OBUDENNAYA, student, Rusko
  Проблемы правового регулирования суррогатного материнства в России и Европейских странах.
 107. Mgr. Sabina ONDŘEJCOVÁ, Česká republika
  Institut náhradního mateřství ve světle právní úpravy Velké Británie
 108. Mgr. Martin ORVISKÝ, Slovensko
  Právna úprava Rozsudku pre zmeškanie v Civilnom sporovom poriadku
 109. Mgr. Milan PALÁSEK, Česká republika
  Náhradní mateřství v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie
 110. Mgr. Iva PALKOVSKÁ, Česká republika
  Ochrana slabší strany v judikatuře Soudního dvora EU
 111. Mgr. et Mgr. Tereza PAPOUŠKOVÁ, Česká republika
  Politická práva skupin
 112. Mgr. Ondřej PAVELEK, Česká republika
  Ochrana člověka nedobrovolně převzatého do zdravotnického zařízení
 113. Mgr. Sabina PAZDEROVÁ, Česká republika
  Zdanění finančního sektoru
 114. Robert PEŠA, Česká republika
  Vliv ochrany spotřebitele na směnečné právo
 115. Magdalena PETRŮ, Česká republika
  Protialkoholní kampaně a související právní úprava v SSSR
 116. Lenka PÍČOVÁ, Česká republika
  Svoboda projevu a ochrana veřejného zájmu - případ whistleblowingu
 117. Mgr. Zdena PINKAVOVÁ, Česká republika
  Aktuální otázky rozsudku pro zmeškání
 118. Marek PIVODA, Česká republika
  Nenávistné projevy, svoboda slova a Facebook
 119. Mgr. Jiří POKORNÝ, Česká republika
  Vybrané přestupky dle energetického zákona
 120. Mgr. Martina POSPÍŠILOVÁ, Česká republika
  Pijáctví jako zákonný důvod pro rozvod/rozluku manželství (1918-1938)
 121. Mgr. Jan PROVAZNÍK, Česká republika
  Právo na zákonného soudce v přípravném řízení trestním
 122. Doc. JUDr. Ivana PRŮCHOVÁ, CSc., Česká republika
  garantka sekce
 123. Mgr. Monika PŘÍKAZSKÁ, Česká republika
  Následky porušení povinností ze smlouvy o výkonu funkce a jejich vymáhání
 124. Mgr. Ivan PUŠKÁR, Slovensko
  Customary Rules as Applicable Law and Their Importance in Investor-State Arbitration
 125. Mgr. Peter RAKOVSKÝ, Slovensko
  Systém ochrany spotrebiteľa ako slabšej strany na finančnom trhu
 126. Mgr. Kateřina REMSOVÁ, Česká republika
  Bude doplněn
 127. Alžbeta ROSINOVÁ, Česká republika
  Žaloba ve veřejném zájmu jako prostředek kontroly veřejné správy
 128. Radek RUBAN, Česká republika
  Smlouva o výkonu funkce jako standardizovaný „smluvní typ“
 129. Mgr. Pavlína RUCKI, Česká republika
  Bude upřesněno
 130. Mgr. Pavlína RÝPALOVÁ, Česká republika
  Změny a efektivnost správního trestání na úseku odpadového hospodářství ve světle vnímání odpadu jako zdroje.
 131. Daniel SAPÁK, Česká republika
  University ve veřejné debatě – mohou university sankcionovat členy akademické obce za projevy politické povahy?
 132. Mgr. Jan SCHEUER, Česká republika
  Vliv reformy správního trestání na odpovědnost v právu životního prostředí
 133. Mgr. Jan SCHEUER, Česká republika
  Alcolock - budoucnost pro řidiče pod vlivem alkoholu?
 134. Mgr. Tibor SKALKA, Česká republika
  Princip ne bis in idem ve správním trestání v oblasti práva životního prostředí
 135. Mgr. Zdeněk Jiří SKUPIN, Česká republika
  Kolektivní správce v adhezním řízení
 136. Barbora SLÁNSKÁ, Česká republika
  Správní trestání ve věci poplatků ukládaných k ochraně životního prostředí
 137. Mgr. Nelly SPRINGINSFELDOVÁ, Česká republika
 138. Mgr. Ivana STEHLÍKOVÁ, Česká republika
  Vybrané aspekty regulace finančních trhů
 139. Mgr. Bc. Lucie STRAKOVÁ, Česká republika
  Nové instituty kolektivní správy: Nezávislý správce práv
 140. Jakub STROUHAL, Česká republika
  Rozkladová činnost ÚHOS v oblasti veřejných zakázek
 141. Jan SURÝ, Česká republika
  Absence dohledu ČNB nad emisemi privátních dluhopisů
 142. Mgr. Ondřej SVOBODA, Česká republika
 143. Mgr. Tomáš SVOBODA, Česká republika
  Politická odpovědnost jako záruka zákonnosti (ústavnosti) normotvorby
 144. JUDr. Jana SÝKOROVÁ, Slovensko
  K možnosti aplikácie právnej úpravy ochrany spotrebiteľa na poškodenú osobu uplatňujúcu si voči poisťovateľovi priamy nárok na náhradu škody
 145. Tereza SYLVESTROVÁ, Česká republika
  Právo být zapomenut a jeho vynucování
 146. JUDr. Ing. Michael ŠEFČÍK, Česká republika
  Prokazování účasti na podvodech na DPH
 147. Hana ŠERÁ, Česká republika
  Základní lidská práva rodičů a dětí v souvislosti s náhradním mateřstvím
 148. Ing. Nikola ŠIMKOVÁ, Slovensko
 149. Mgr. Ľuboš ŠIMONČIČ, Slovensko
  K možnosti aplikácie právnej úpravy ochrany spotrebiteľa na poškodenú osobu uplatňujúcu si voči poisťovateľovi priamy nárok na náhradu škody
 150. Josef ŠÍP, Česká republika
  Integrovaný funkcionální dohled a regulace vykonávaný Českou národní bankou
 151. Josef ŠÍP, Česká republika
  Vybrané aspekty svobody projevu na univerzitách
 152. Mgr. Markéta ŠLEJHAROVÁ, Česká republika
  Srovnání následků zmeškání ve sporném a nesporném řízení
 153. Mgr. Kateřina ŠVARCOVÁ, Česká republika
  Porušení povinnosti stanovené v obecně závazné vyhlášce obce
 154. Mgr. Martin ŠVEC, Česká republika
  Infringement Proceedings as a Tool to Dismantle European Internal Network of Bilateral Investment Treaties
 155. Mgr. Adam TALANDA, Česká republika
  Alkoholové opojení v dědickém právu
 156. Mgr. Iveta TALANDOVÁ, Česká republika
  Alkoholové opojení v dědickém právu
 157. Mgr. Lea TRNOVSZKÁ, Slovensko
  Systém ochrany spotrebiteľa ako slabšej strany na finančnom trhu
 158. JUDr. Ing. Zuzana TURČANOVÁ, Slovensko
  Princípovo-orientovaná regulácia poisťovníctva
 159. Mgr. Tomáš VACHUTKA, Česká republika
  Správní trestání na úseku pohřebnictví
 160. Mgr. Ing. Martina VALACHOVÁ, Česká republika
  Legislativní zakotvení plateb Bitcoiny
 161. Mgr. Jakub VALC, Česká republika
  Náhradní mateřství a jeho (ne)regulace ze strany českého zákonodárce
 162. Mgr. Lenka VAVRUŠOVÁ, Česká republika
  Regresní úhrada jako záruka zákonnosti ve veřejné správě
 163. Mgr. Bc. Pavel VÁŽAN, Česká republika
  Ochrana spotřebitele, jako slabší strany, ve světle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru
 164. Mgr. Bc. Svatava VEVERKOVÁ, Česká republika
  Dárek, za který zaplatíte - odkládací a rozvazovací podmínka ve smlouvách na LED žárovky
 165. Mgr. Michal VÍTEK, Česká republika
  Aktuální pohled na souběh funkcí
 166. Mgr. Jiří VODIČKA, Česká republika
  Ochrana ovzduší a nový přestupkový zákon
 167. Tomáš VOHRABAL, Česká republika
  Vznik smlouvy o výkonu funkce a otázky s tím spojené
 168. Prof. JUDr. Ladislav VOJÁČEK, CSc., Česká republika
  "garant"
 169. Mgr. Radek VOJTEK, Česká republika
  Ústřední protistrany aneb Achillova pata (evropského) finančního systému?
 170. MUDr. Mgr. Tomáš VOJTÍŠEK, Ph.D., Česká republika
  Bude doplněno po domluvě
 171. Anežka VRCHOTOVÁ, Česká republika
  Pomocná vědecká síla
 172. Mgr. Pavel VŠETIČKA, Česká republika
  Záruky zákonnosti při realizaci bezprostředních zákroků
 173. Filip ZAJÍČEK, Česká republika
  Lynčujme státní zástupce!?
 174. Mgr. Lucie ZAVADILOVÁ, Česká republika
  Majetkové poměry manželů v kontextu imigrační krize
 175. ANRAN ZHANG, LL.M, Nizozemsko
 176. Jan ZIBNER, Česká republika
  Exploratorní analýza judikatury SDEU ve věcech originality
 177. Mgr. Dominik ŽIDEK, Česká republika
  Správněprávní odpovědnost pohledem lesa
 178. Veronika ŽOLNERČÍKOVÁ, Česká republika
  Současnost a budoucnost autorskoprávní ochrany audiovizuálních děl

nahoru