| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Přehled účastníků > Abecedně

Přehled přihlášených (abecední)

Jedná se o předběžný přehled přihlášených. Konečný seznam účastníků konference bude zveřejněn po přijetí a zařazení abstraktů příspěvků odbornými garanty jednotlivých sekcí.

 1. Kamila ABBASI, Česká republika
  Zajištění cizinců jako "nepříjemný důsledek" nelegálního vstupu na území
 2. Mgr. Tereza ANTLOVÁ, Česká republika
  Závazný pokyn
 3. Mgr. Michal ANTOŠ, Česká republika
  Komanditní suma
 4. JUDr. Vladimír BALCAR, Česká republika
  Je právní úprava institutu nespolehlivého plátce DPH ústavně konformní?
 5. JUDr. Stanislav BARKOCI, PhD., Slovensko
  Právne a ekonomické aspekty budovania obchodnej značky (branding) v start-up a spin-off spoločnostiach
 6. Mgr. Radka BARTOŠÍKOVÁ, Česká republika
  Limity trestněprávního postihu insider tradingu
 7. Josef BÁRTŮ, Česká republika
  Uplatnění slevy jako práva z vadného plnění spotřebitelem
 8. JUDr. Markéta BEDNÁŘOVÁ, Česká republika
  Správní vyhoštění a jeho sankční povaha
 9. Mgr. Ondřej BENC, Česká republika
  Social credit system – posouvání hranic státního dozoru za užití moderních technologií v ČLR
 10. Bc. Kristýna BENDOVÁ, Česká republika
  Komplexní sankcionování úniků osobních informací pocházejících z trestního řízení
 11. Dominik BERÁNEK, Česká republika
  Role vodoprávních úřadů jako dotčených orgánů
 12. Mgr. Vladislav BERNARD, Česká republika
  Přestupky při místních šetřeních prováděných soutěžními úřady
 13. MUDr. Mgr. Štěpánka BIBROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Ochrana soukromí a zdravotnická dokumentace z pohledu každodenní lékařské praxe
 14. Mgr. Michal BLAŽEK, Česká republika
  Jednostranná právní jednání Pracovněprávního ombudsmana
 15. Romana BLAŽKOVÁ, Česká republika
 16. Anna BLECHOVÁ, Česká republika
  "Filtrování" internetu a vymáhání autorské práva
 17. Mgr. Ing. Marek BOČÁNEK, Česká republika
  Otázka aplikovatelnosti DPH na virtuální měny
 18. Gabriela BREJCHOVÁ, Česká republika
  Rozhodování ve věcech společnosti: obchodní vedení
 19. Luboš BRIM, Česká republika
  Společnost občanského práva a její vztah k osobním společnostem
 20. Alexander BRÖSTL, Slovensko
  Odstúpenie od zmluvy - obligatórnosť vymedzenia jeho dôvodu
 21. Jan BROŽ, Česká republika
  Dotčené orgány ve věcném záměru rekodifikace (veřejného) stavebního práva
 22. JUDr. Eva BRUCKNEROVÁ, Ph.D., Česká republika
 23. JUDr. Katarína BURDOVÁ, Slovensko
  Brexit a jeho dôsledky na konanie v manželských a súvisiacich veciach s cudzím prvkom
 24. Mgr. Romana BUZKOVÁ, Česká republika
  Pozastavení čerpání z EU fondů jako trest za nadměrný schodek?
 25. Mgr.et Mgr. Bc. Hana CEJPEK MUSILOVÁ, Česká republika
  Označování produktů ekologického zemědělství ve světle ochrany proti nekalé soutěži
 26. Mgr. Adam COUFAL, Česká republika
  Adhezní řízení jakožto součást trestního řízení se zaměřením se na náhradu nemajetkové újmy
 27. JUDr. Petr COUFALÍK, Ph.D., Česká republika
  Postavení dětí a mladistvých v civilním sporném řízení
 28. Mgr. Kateřina CPINOVÁ, Česká republika
  Trestný čin zanedbání povinné výživy v českém trestním právu
 29. Dr Mgr. Damian CZUDEK, Ph.D, Česká republika
  ...
 30. Mgr. Sabina ČAMDŽIĆOVÁ, Česká republika
 31. Tereza ČEJKOVÁ, Česká republika
  Zdanění digitálních nomádů
 32. Mgr. David ČEP, Česká republika
  Protiprávní čin spáchaný před vznikem právnické osoby - kde se soukromé a trestní právo (ne)setkávají
 33. Mgr. Michal ČERNÝ, Ph.D., Česká republika
  Význam judikatury v právu zeměpisných a tradičních označení
 34. Mgr. Jaroslav DIVOKÝ, Česká republika
  Povinná mlčenlivost v souvislosti s hospitalizací
 35. Jan DOHNAL, Česká republika
  Známkoprávní ochrana hashtagů
 36. JUDr. Bohumil DVOŘÁK, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Zásada jednotnosti řízení v současné úpravě
 37. JUDr. Jan DVOŘÁK, Česká republika
  Utajovaná informace coby normativní znak skutkové podstaty trestného činu
 38. JUDr. Kateřina EICHLEROVÁ, Ph.D., Česká republika
 39. Mgr. Jan FERFECKÝ, Česká republika
  Správní trestání znalců a tlumočníků - specifika a perspektivy
 40. Mgr. Martin FLOREŠ, Česká republika
  Střet zájmů v osobních společnostech: notifikační povinnost a s ní spojené otázky
 41. Mgr. Bc. Dávid FOGAD, MBA, Česká republika
  Dluh jako nástroj výnosu v obchodních korporacích a investičních fondech
 42. Dominik FOJT, Česká republika
  Prozařování práva Evropské unie do trestního práva České republiky
 43. Zuzana FRANTÍKOVÁ, Česká republika
  Některé aspekty vypořádání společného jmění manželů v praxi
 44. doc. JUDr. Marek FRYŠTÁK, Ph.D., Česká republika
 45. Mgr. Kateřina GABRHELÍKOVÁ, Česká republika
  Problematické aspekty přezkumu závazných stanovisek dotčených orgánů ve světle novely stavebního zákona
 46. Mgr. Dominika GALAJDOVA, Česká republika
  Strojové užití autorských děl
 47. JUDr. Viktor GAZDA, Česká republika
  Význam zásad formální a materiální pravdy a vztah k ostatním procesním zásadám
 48. Bc. Ondřej GLOGAR, Česká republika
  Zásada přímosti v kontextu narativní teorie
 49. JUDr. Barbora GRAMBLIČKOVÁ, PhD., LL.M., Slovensko
  Právne a ekonomické aspekty budovania obchodnej značky (branding) v start-up a spin-off spoločnostiach
 50. Jan GREGOR, Česká republika
  Neoprávněné provozování hazardní hry v aplikační praxi – přestupek nebo trestný čin?
 51. Mgr. Jan GREPL, Česká republika
  Práva pacienta související s vedením zdravotnické dokumentace
 52. Tereza HAJDAJOVÁ, Česká republika
  Individualizace břemene substancování v kontextu zásady projednací
 53. JUDr. Jakub HARAŠTA, Česká republika
  Efektivnost vyhledávání v právních informačních systémech: Porovnání strategií využívajících zprostředkované a nezprostředkované údaje k vyhledání relevantních soudních rozhodnutí
 54. Ondřej HAŠKA, Česká republika
  Marketing participativních rozpočtů
 55. doc. JUDr. Bohumil HAVEL, Ph.D., Česká republika
 56. Mgr. Ing. Filip HEJL, Česká republika
  Postavení kryptoměny v daňovém právu
 57. Mgr. Lenka HLAVÁČOVÁ, Česká republika
  Oprava vadných závazných stanovisek vydávaných pro účely řízení dle stavebního zákona - zhodnocení a dopady novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb. rok od nabytí účinnosti
 58. Kateřina HLAVÁČOVÁ , Česká republika
  Únik policejních informací pohledem trestního práva
 59. Mgr. Jan HOLAS, Česká republika
  První nařízené setkání s mediátorem v kontextu zásad civilního procesu
 60. Mgr. Adam HOLUBÁŘ, Česká republika
  Letargie české judikatury v přihlížení ke specifikům zásluh při rozhodování o disparitě vypořádávaného SJM
 61. JUDr. Ing. Dušan HRABÁNEK, Česká republika
  Kaduční řízení ve veřejné obchodní společnosti
 62. Lukáš HRŮŠA, Česká republika
  Veřejná obchodní společnost a insolvence
 63. doc. JUDr. Gábor HULKÓ, PhD., Maďarsko
 64. Adam HUSSEIN, Česká republika
  Obchodní firma a jméno (ne)existujícího člověka
 65. Nikola CHÁBOVÁ, Česká republika
  Závazná stanoviska v oblasti včelařství
 66. JUDr. Tereza CHADIMOVÁ, Česká republika
  Uplatnění mediace při narovnání dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 67. JUDr. Anna CHAMRÁTHOVÁ, Česká republika
  Zveřejnění věci veřejným ochráncem práv jako sankce
 68. Štěpán JAKL, Česká republika
  Závazná stanoviska k řízením podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady
 69. JUDr. Michal JANTOŠ, Česká republika
  Registr smluv jako aktivní způsob poskytování informací
 70. Kamil JELÍNEK, Česká republika
  Přestupky podle zákona o zadávání veřejných zakázek a jejich specifika
 71. Petr KALENSKÝ, Česká republika
  (Ne)možnost využití práv k software jako zajištění v transakční praxi
 72. Prof. JUDr. Věra KALVODOVÁ, Dr., Česká republika
 73. Mgr. Katarína KANDOVÁ, Česká republika
  Protiprávní čin spáchaný před vznikem právnické osoby - kde se soukromé a trestní právo (ne)setkávají
 74. Mgr. Ing. František KASL, Česká republika
  Když se řekne „data breach“: Analýza pojmové nejednotnosti porušení zabezpečení/bezpečnosti osobních údajů v české a evropské právní úpravě
 75. Mgr. Ondřej KAŠPAR, Česká republika
  Povinnost mlčenlivosti nahlížení do zdravotnické dokumentace při šetření stížnosti a ustavení nezávislé odborné komise
 76. JUDr. Hana KELBLOVÁ, Ph.D., Česká republika
 77. Tomáš KIRNER, Česká republika
  Komanditní společnost na investiční listy
 78. Mgr. Štěpán KNETL, Česká republika
  Kryptoaktiva z pohledu práva
 79. Silvie KOLDASOVÁ, Česká republika
  Trestněprávní odpovědnost lékaře a její interakce s jinými typy odpovědností
 80. Mgr. Kateřina KOMÁROVÁ, Česká republika
  Závazná stanoviska ve vztahu ke krajinnému rázu
 81. Mgr. Martina KOPCOVÁ, Česká republika
 82. Martin KORNEL, Česká republika
  Řízení o rozvod manželství jako nesporné řízení?
 83. Petra KOTKOVÁ, Česká republika
  Řízení ve věcech manželského bydlení a bydlení po zániku manželství
 84. Mgr. Pavel KOTLÁN, Ph.D., Česká republika
  Význam vybraných soukromoprávních ustanovení pro princip subsidiarity trestní represe
 85. JUDr. Pavel KOUKAL, Ph.D., Česká republika
 86. Mgr. Marie KOVÁŘOVÁ, Česká republika
 87. JUDr. Jaromír KOŽIAK, Česká republika
  Výkon práce pro osobní společnost
 88. JUDr. Samuel KRÁL, Česká republika
  Veřejné licence v rozhodovací praxi evropských soudů a jejich vymahatelnost v Českém právním řádu
 89. Prof. JUDr. Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 90. Andrej KRIŠTOFÍK, Slovensko
  Autorské práva k automaticky zbieraným dátam použitým na trénovanie systémov umelej inteligencie
 91. Bc. Matěj KŮREČKA, Česká republika
  Nepřikázané jednatelství – altruismus nebo pragmatismus jednatele?
 92. JUDr. Michaela KÚTIKOVÁ, Slovensko
  Zásada ústnosti v civilnom konaní
 93. Mgr. Anna LAJČÍKOVÁ, Česká republika
  Význam a specifika dotčených orgánů územního plánování
 94. Mgr. Petra LANČOVÁ, Česká republika
  Vybraná specifika ochrany soukromí u klinického hodnocení léčiv
 95. JUDr. Jan LASÁK, LL.M., Ph.D., Česká republika
 96. Eva LÁSKOVÁ, Česká republika
  Zajištění cizince: Trest nebo pouhá ochrana?
 97. Petra LAVICKÁ, Česká republika
  Postavení vedlejšího účastníka a náhrada újmy ve světle zákona č. 82/1998 Sb.
 98. JUDr. Peter LUKÁČKA, Ph.D., Slovensko
  Jednostranné právne úkony vs. individuálne správne akty pri skončení pracovného pomeru vo verejnej správe
 99. Mgr. Marcela LUKÁŠOVÁ, Česká republika
  Trest odnětí svobody a nazírání na něj současnou společností
 100. Aleš MALACH, Česká republika
  Obchodní firma a jméno (ne)existujícího člověka
 101. Mgr. Bc. Radovan MALACHTA, Česká republika
  Veřejný pořádek při řízení ve věcech manželských a partnerských s mezinárodním prvkem
 102. Mgr. Ondřej MÁLEK, Česká republika
  Souběhy funkcí a zánik funkce člena statutárního orgánu
 103. Mgr. Jan MALÝ, Česká republika
  Trestní odpovědnost pobočného spolku
 104. JUDr. Michal MÁRTON, Ph.D., Česká republika
  Sankční charakter bodového hodnocení řidičů
 105. Mgr. Filip MAZEL, Česká republika
  Materiální vedení řízení ovládaného zásadou projednací
 106. Mgr. Ján MAZÚR, PhD., Slovensko
  Absencie restrukturalizacneho konania pre obce v SVK pravnom poriadku
 107. JUDr. Vendula MEZEIOVÁ, LL.M, Česká republika
  Osobní zdraví a data o něm - věc věřejná?
 108. Mgr. Silvia MIČUDOVÁ , Slovensko
  Pôsobnosť medzinárodného práva v oblasti zachovávania ľudských práv väzňov
 109. Ing. Peter MIHÓK, PhD., Slovinsko
  Aktuálne výzvy práva pri zavádzaní elektronického monitoringu obvinených a odsúdených osôb na Slovensku
 110. Mgr. Monika MINAŘÍKOVÁ, Česká republika
  Postavení obecného stavebního úřadu jako dotčeného orgánu ve společném řízení
 111. JUDr. Vladimír MINČIČ, PhD., Slovensko
  Jednostranné právne úkony vs. individuálne správne akty pri skončení pracovného pomeru vo verejnej správe
 112. Barbora MITÁŠOVÁ, Česká republika
  Trestní právo jako poslední stupěň ochrany životního prostředí
 113. Mgr. Jana MLÝNKOVÁ, Česká republika
  Výpověď z nájmu bytu a domu
 114. Mgr. Ludmila MOUDRÁ, Česká republika
  Dílčí otázky spojené s odposlechem a záznamem telekomunikačního provozu
 115. Mgr. Jan MUČKA, Česká republika
  Jednostranné právní jednání a vlastnická služebnost
 116. Mária NAGYOVÁ, Slovensko
  Svedomie a odsúdený – doznanie, polepšenie, ich vzájomný vzťah a vplyv na podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody
 117. Mgr., Bc. Nikol NEVEČEŘALOVÁ, Česká republika
  Přeplatek z pohledu soukromého a veřejného práva
 118. Tereza NOVOTNÁ, Česká republika
  Síťová analýza sémantické podobnosti textů soudních rozhodnutí
 119. JUDr. Miroslav ONDRÚŠ, Česká republika
  Odpovědnost za vady po uplynutí reklamačních lhůt
 120. Mgr. Martin ORVISKÝ, Slovensko
  Zásada ústnosti v civilnom konaní
 121. Martin ORVISKÝ, Slovensko
  Elektronický monitoring a jeho využitie mimo trestného konania
 122. Karolína PALOVÁ, Česká republika
  Dotace – zvláštní forma propagace?
 123. Mgr. Robert PEŠA, Česká republika
  Míra důkazu a její ukotvení v základních zásadách civilního procesu
 124. Mgr. Patrícia PEVALOVÁ, Česká republika
  Daňové penále jako sankce trestněprávní povahy
 125. Mgr. Alena POKORNÁ, Česká republika
 126. Mgr. Jana POLÁŠKOVÁ, Česká republika
  K fiduciárním povinnostem společníka osobní společnosti; vnitřní konflikt zájmů společníka
 127. Marie POPPEOVÁ, Česká republika
  Společenská škodlivost jako hranice mezi přestupkem a trestným činem
 128. JUDr. Petr POSPÍŠIL, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Některé otázky spojené s odpovědností za hospodaření příspěvkové organizace obce (kraje)
 129. Mgr. Martina POSPÍŠILOVÁ, Česká republika
  Řízení o rozvod manželství v letech 1918 až 1938 v Československu
 130. Martin PRACNÝ , Česká republika
  Vznik Československa a převzetí rakousko-uherského státního dluhu
 131. JUDr. Jan PROVAZNÍK, Ph.D., Česká republika
 132. Mgr. Monika PŘÍKAZSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Převod podílu ve veřejné obchodní společnosti a zamýšlená novela
 133. Mgr. Pavel PŮČEK, Česká republika
  Nařiďme jim „černou“ stavbu zbourat a zítra ať si ji postaví klidně znovu aneb „kdepak se nám vytratil zdravý selský rozum?“
 134. JUDr. Zdeněk PULKRÁBEK, Ph.D., Česká republika
  Zákaz překvapivých rozhodnutí
 135. Mgr. Bc. Helena PULLMANNOVÁ, Česká republika
  Obchodní jméno jako věc a možnosti dispozic s právy k němu se vztahujícími v komparativních souvislostech
 136. Tereza Tina RAŠŤÁKOVÁ, Česká republika
 137. Mgr. Štěpán RICHTER, Česká republika
  Právní problematika "lootboxů"
 138. Ing. Mgr. Radek RUBAN, Ph.D., Česká republika
  Derivativní žaloby v osobních společnostech
 139. Mgr. Petr RŮŽIČKA, Česká republika
 140. Ing. Mgr. Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Česká republika
  Bid rigging - formy a jeho postihy
 141. JUDr. Kristina SEDLÁKOVÁ SALIBOVÁ, Česká republika
  Specifika řízení o rozvod manželství v české a libanonské právní úpravě
 142. Mgr. Jan SCHEUER, Česká republika
  Společenská škodlivost (přestupku) a vliv zvláštního zákona
 143. Mgr. Veronika SKALICKÁ, Česká republika
  Úřední osoba z pohledu trestního práva
 144. Mgr. Tibor SKALKA, Česká republika
  O netrestních právních sankcích ve veřejné správě
 145. Mgr. Zdeněk Jiří SKUPIN, Česká republika
  Trestní rejstříky cizích států a mezinárodní výměna informací
 146. JUDr. Mgr. Miriam SLOBODNÍKOVÁ, Slovensko
  Zelené verejné obstarávanie administratívnych budov
 147. Nikola SMETANOVÁ, Česká republika
  Možnost zvrácení zapsané přeměny právnické osoby z pohledu trestního a obchodního práva
 148. JUDr. Aleš SOVA, Česká republika
  Koordinace závazných stanovisek dotčených orgánů
 149. Mgr Matěj STŘÍTESKÝ, Česká republika
  Tematická analýza 100 rozhodnutí o přípustnosti převzetí do zdravotnického ústavu
 150. Jiří STÝBLO, Česká republika
 151. Mgr. Jan SVOBODA, Česká republika
  Pořizování softwaru veřejnými zadavateli formou jednacího řízení s uveřejněním
 152. Mgr. Tomáš SVOBODA, Česká republika
  Sankční povaha regresních úhrad
 153. Bc. Roman ŠAFÁŘ, Česká republika
  Kapitalizace veřejné obchodní společnosti: Je dědění a přechod podílu v souladu s koncepcí osobních společností?
 154. Hana ŠERÁ, Česká republika
  POSKYTNUTÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE BEZ SOUHLASU PACIENTA
 155. Bc. Zuzana ŠIKOVÁ, Česká republika
  Historické souvislosti vedoucí k uzavření Mezinárodní úmluvy o potírání penězokazectví
 156. Mgr. Bc. Šárka ŠILHÁNKOVÁ, Česká republika
  Fashion law a parodie - vybrané otázky
 157. JUDr. Hana ŠIMÁNOVÁ, Česká republika
  Trestní sankce v daňovém řádu: k prolínání daňového a trestního práva a zásadě ne bis in idem
 158. Ing. Mgr. Josef ŠÍP, Česká republika
  (Atypické) delikty a sankce vztahující se k volební kampani
 159. Josef ŠÍP, Česká republika
  Vyúčtování volebních kampaní
 160. Mgr. Adam ŠKARKA, Česká republika
  Paradoxy vedení a nahlížení do zdravotnické dokumentace v domovech poskytujících sociální služby
 161. Bc. Jan ŠLAJS, Česká republika
  Autorskoprávní důsledky samplování v hudebním průmyslu
 162. Filip ŠVARC, Česká republika
 163. JUDr. Adam TALANDA, Česká republika
  Jaká práva lze odejmout vyděděním?
 164. JUDr. Iveta TALANDOVÁ, Česká republika
  Jaká práva lze odejmout vyděděním?
 165. Prof. JUDr. Ivo TELEC, CSc., Česká republika
 166. JUDr. Zoltán VALENTOVIČ, PhD., Slovensko
  Elektronický monitoring a jeho využitie mimo trestného konania
 167. Matěj VAVRINEC, Česká republika
  K převodům obchodních firem
 168. Mgr. Soňa VEČEŘOVÁ, Česká republika
  Opatření proti nečinnosti jako „sankční postup“
 169. Mgr. Bc. Svatava VEVERKOVÁ, Česká republika
  Odstoupení od smlouvy uzavřené se zprostředkovatelem energií
 170. Zuzana VLACHOVÁ, Česká republika
  Kolizní aspekty převodů ochranných známek
 171. Tomáš VOHRABAL, Česká republika
  Povaha společenské smlouvy
 172. Mgr. Terezie VOJTÍŠKOVÁ, Česká republika
  Hypertextové odkazy jako trestný čin porušení autorského práva?
 173. Mgr. Jakub VOSTOUPAL, Česká republika
  Budoucnost certifikace kyberbezpečnostních technologií v Evropě
 174. Mgr. Andrea VUONGOVÁ, Česká republika
  Odvod a penále za porušení rozpočtové kázně
 175. JUDr. Marika ZAHRADNÍČKOVÁ, Česká republika
  Pokyny v soustavě státního zastupitelství a jejich vliv na trestní řízení
 176. Mgr. Filip ZAJÍČEK, Česká republika
  Úskalí předávání elektronické zdravotnické dokumentace
 177. Mgr. Roman ZAPLETAL, Česká republika
  Okamžité zrušení pracovního poměru podle § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce
 178. JUDr. Jan ZIBNER, Česká republika
  Otázky odpovědnosti umělé inteligence za zásah do autorského práva
 179. JUDr. Dominik ŽIDEK, Ph.D., Česká republika
  Role dotčených orgánů v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření
 180. Mgr. Veronika ŽOLNERČÍKOVÁ, Česká republika
  Prokazování příčinné souvislosti v kooperativních systémech

nahoru