| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Přehled účastníků > Podle sekcí

Přehled přihlášených (podle sekcí)

Jedná se o předběžný přehled přihlášených. Konečný seznam účastníků konference bude zveřejněn po přijetí a zařazení abstraktů příspěvků odbornými garanty jednotlivých sekcí.

Obchodní právo 1. sekce: Firemní právo a další práva na označení, právní a ekonomické souvislosti

Obchodní právo 2. sekce: Osobní společnosti

 1. doc. JUDr. Bohumil HAVEL, Ph.D., Česká republika
 2. JUDr. Jan LASÁK, LL.M., Ph.D., Česká republika
 3. Tereza Tina RAŠŤÁKOVÁ, Česká republika
 4. Ing. Mgr. Radek RUBAN, Ph.D., Česká republika
  Derivativní žaloby v osobních společnostech

Správní právo 1. sekce: Atypické podoby trestání ve veřejné správě

 1. JUDr. Olga RUBÁŠOVÁ, Česká republika
  Kázeňské trestání jako specifická forma disciplinární odpovědnosti

Správní právo 2. sekce: Veřejný majetek a nakládání s ním

Správní právo a právo životního prostředí 3. sekce: Dotčené orgány a formy jejich činnosti při výkonu veřejné správy

Občanské právo 1. sekce: Jednostranná právní jednání

 1. Mgr. Tereza MALIŠOVÁ, Česká republika
  Výklad projevu vůle při vydědění

Občanské právo 2. sekce: Řízení ve věcech manželských a souvisejících

 1. Prof. JUDr. Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika

Ústav práva a technologií: Technologie a právo

 1. Bc. Jan ŠLAJS, Česká republika
  Autorskoprávní důsledky samplování v hudebním průmyslu
 2. Mgr. Jan ZIBNER, Česká republika
  Bude upřesněno

Finanční právo: Peníze a dluh

Zdravotnické právo: Ochrana soukromí a úprava nakládání s informacemi ve zdravotnictví

 1. Mgr. Jaroslav DIVOKÝ, Česká republika
 2. Petra LANČOVÁ, Česká republika

Trestní právo: Uzavřenost vs. interaktivita trestního práva

 1. JUDr. Eva BRUCKNEROVÁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněno :-)

Civilní právo procesní: Zásady civilního procesu


nahoru