| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Přehled účastníků > Podle sekcí

Přehled přihlášených (podle sekcí)

Jedná se o předběžný přehled přihlášených. Konečný seznam účastníků konference bude zveřejněn po přijetí a zařazení abstraktů příspěvků odbornými garanty jednotlivých sekcí.

Aktuální otázky regulace finančních trhů

 1. Mgr. Yulia GOROSH, kandidat věd, Česká republika
  Problematika právní úpravy systému pojištění vkladů (zkušenosti a moderní specifika v Rusku)
 2. Mgr. Monika JEŽKOVÁ, Česká republika
  Finanční trhy veřejných zdravotních pojišťoven
 3. JUDr. Ing. Matej KAČALJAK, PhD., Slovensko
  Regulácia poskytovania spotrebiteľských úverov na Slovensku
 4. Jaroslav KRÁL, Česká republika
  Příprava na PRIIPs a právní jistota
 5. Mgr. Bc. Sabina PAZDEROVÁ, Česká republika
  Zdanění finančního sektoru
 6. Mgr. Ivana STEHLÍKOVÁ, Česká republika
  Vybrané aspekty regulace finančních trhů
 7. Jan SURÝ, Česká republika
  Absence dohledu ČNB nad emisemi privátních dluhopisů
 8. Josef ŠÍP, Česká republika
  Integrovaný funkcionální dohled a regulace vykonávaný Českou národní bankou
 9. JUDr. Ing. Zuzana TURČANOVÁ, Slovensko
  Princípovo-orientovaná regulácia poisťovníctva
 10. Mgr. Ing. Martina VALACHOVÁ, Česká republika
  Legislativní zakotvení plateb Bitcoiny
 11. Mgr. Radek VOJTEK, Česká republika
  Ústřední protistrany aneb Achillova pata (evropského) finančního systému?

Alkohol jako fenomén (nejen) z pohledu práva

 1. Dominik FOJT, Česká republika
  Protialkoholní léčba jako druh trestní sankce
 2. JUDr. Jakub HALÍŘ, Česká republika
  Alkohol na pracovišti
 3. Mgr. Iva HAUPTFLEISCHOVÁ, Česká republika
  Alkohol a svéprávnost
 4. Mgr. Michal CHORVÁT, Slovensko
  organizátor
 5. Mgr. Bc. Jana KOKEŠOVÁ, Česká republika
  Jak opít zákonodárce
 6. Mgr. Marcela LUKÁŠOVÁ, Česká republika
  Alkohol za volantem včera, dnes a zítra
 7. Mgr. Jana NOVÁKOVÁ, Česká republika
  Alkohol jako rušitel veřejného pořádku – analýza interpretačních postupů Ústavního soudu v řízeních o zrušení „proti-alkoholových“ vyhlášek
 8. Magdalena PETRŮ, Česká republika
  Protialkoholní kampaně a související právní úprava v SSSR
 9. Mgr. Martina POSPÍŠILOVÁ, Česká republika
  Pijáctví jako zákonný důvod pro rozvod/rozluku manželství (1918-1938)
 10. Mgr. Jan SCHEUER, Česká republika
  Alcolock - budoucnost pro řidiče pod vlivem alkoholu?
 11. Mgr. Nelly SPRINGINSFELDOVÁ, Česká republika
 12. Mgr. Adam TALANDA, Česká republika
  Alkoholové opojení v dědickém právu
 13. Mgr. Iveta TALANDOVÁ, Česká republika
  Alkoholové opojení v dědickém právu
 14. Prof. JUDr. Ladislav VOJÁČEK, CSc., Česká republika
  "garant"

Autorské právo pro 21. století: perspektivy, vize a novelizace

 1. Jaroslav HROCH, Česká republika
  Autorskoprávní ochrana děl vytvořených umělou inteligencí
 2. JUDr. Pavel KOUKAL, Ph.D., Česká republika
  garant sekce
 3. Martin LOUČKA, Česká republika
  Podpora vnitřního trhu na evropský způsob aneb dopad článku 13 směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu
 4. Mgr. Zdeněk Jiří SKUPIN, Česká republika
  Kolektivní správce v adhezním řízení
 5. Mgr. Bc. Lucie STRAKOVÁ, Česká republika
  Nové instituty kolektivní správy: Nezávislý správce práv
 6. Mgr. Jan ZIBNER, Česká republika
  Exploratorní analýza judikatury SDEU ve věcech originality
 7. Veronika ŽOLNERČÍKOVÁ, Česká republika
  Současnost a budoucnost autorskoprávní ochrany audiovizuálních děl

Multiple Marriages and Marriages with Minors within the Context of Immigration Crisis

 1. Mgr. Silvie MAHDALOVÁ, Česká republika
  Bude doplněno.
 2. Mgr. Lucie ZAVADILOVÁ, Česká republika
  Majetkové poměry manželů v kontextu imigrační krize

Náhradní mateřství

 1. Mgr. Nikoleta BITTEROVÁ, Slovensko
  Aplikácia doktríny voľnej úvahy v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva v prípadoch týkajúcich sa náhradného materstva
 2. Viktoria Fedorovna BORISOVA , Rusko
 3. Mgr. Radka DEMJANOVÁ, Česká republika
  Surrogační dohoda
 4. Mgr. Martina GROCHOVÁ, Česká republika
  Přístup k právnímu rodičovství prostřednictvím institutu surogátního mateřství v České republice
 5. Mgr. Erika HORNÍČKOVÁ, Česká republika
  Surogační mateřství ve Velké Británii jako inspirační zdroj pro Českou republiku?
 6. JUDr. Jana KOMENDOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Pracovněprávní aspekty náhradního mateřství
 7. Andrea KORÁNOVÁ, Česká republika
  Náhradní mateřství v judikatuře Soudního dvora Evropské unie
 8. Martin KORNEL, Česká republika
  Směrem k náhradnímu mateřství v zájmu dítěte?
 9. doc. JUDr. Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  GARANT
 10. student Elena OBUDENNAYA, student, Rusko
  Проблемы правового регулирования суррогатного материнства в России и Европейских странах.
 11. Mgr. Sabina ONDŘEJCOVÁ, Česká republika
  Institut náhradního mateřství ve světle právní úpravy Velké Británie
 12. Mgr. Milan PALÁSEK, Česká republika
  Náhradní mateřství v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie
 13. Hana ŠERÁ, Česká republika
  Základní lidská práva rodičů a dětí v souvislosti s náhradním mateřstvím
 14. Mgr. Jakub VALC, Česká republika
  Náhradní mateřství a jeho (ne)regulace ze strany českého zákonodárce
 15. Anežka VRCHOTOVÁ, Česká republika
  Pomocná vědecká síla

Odmítnutí a neposkytnutí zdravotní péče

 1. MUDr. Mgr. Štěpánka BIBROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Odmítnutí a neposkytnutí zdravotní péče u nezletilých pacientů
 2. Jaroslav DIVOKÝ, Česká republika
  Náležitosti odmítnutí poskytnutí zdravotních služeb a důsledky jejich nedostatků
 3. Alena NAVRÁTILOVÁ, Česká republika
  Žaloby wrongful life a wrongful birth s ohledem na odmítnutí a neposkytnutí zdravotní péče
 4. Mgr. et Mgr. Veronika OŠKEROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Odmietnutie a neposkytnutie zdravotnej starostlivosti z pohľadu trestného práva
 5. MUDr. Mgr. Tomáš VOJTÍŠEK, Ph.D., Česká republika
  Bude doplněno po domluvě

Ochrana slabší strany v soukromém právu

 1. Mgr. Matěj DOBEŠ, Česká republika
  Legislativní vývoj uplatňování směnky na Slovensku
 2. Mgr. Bc. Šárka DUŠKOVÁ, Česká republika
  Ochrana občana před participací ve volbách - otázka omezení svéprávnosti ve výkonu volebního práva
 3. Mgr. Simona EICHLEROVÁ, Česká republika
  Ochrana zamestnance ve verejne sprave pri zmene zamestnavatele
 4. Mgr Eliška FISCHEROVÁ, Česká republika
  Ochrana slabšího ve světle rekodifikace
 5. JUDr. Lukáš HADAMČÍK, Česká republika
  garant
 6. JUDr. Michal JANOUŠEK, Česká republika
  Vybrané aspekty adhezní kontraktace
 7. Mgr. Bc. Petr JEDLIČKA, Česká republika
  Pojem slabší strany v kontextu právnických osob
 8. Mgr. Lucie KACHRAMANOVÁ, Česká republika
  Projevy ochrany slabší smluvní strany v právní úpravě zprostředkování
 9. Mgr. Anna LEBEDOVÁ, Česká republika
  Ochrana práv vyloučeného člena spolku
 10. Alexandr LIOLIAS, Česká republika
  Nekalé obchodní praktiky na internetu
 11. Vojtěch MIHALÍK, Česká republika
  Odpovědnost za škodu způsobenou radou
 12. Mgr. Jana MLÝNKOVÁ, Česká republika
  Ochrana nájemce před výpovědí z nájmu bytu a její srovnání s lotyšskou právní úpravou
 13. Mgr. Iva PALKOVSKÁ, Česká republika
  Ochrana slabší strany v judikatuře Soudního dvora EU
 14. Mgr. Ondřej PAVELEK, Česká republika
  Ochrana člověka nedobrovolně převzatého do zdravotnického zařízení
 15. Robert PEŠA, Česká republika
  Vliv ochrany spotřebitele na směnečné právo
 16. Mgr. Peter RAKOVSKÝ, Slovensko
  Systém ochrany spotrebiteľa ako slabšej strany na finančnom trhu
 17. JUDr. Jana SÝKOROVÁ, Slovensko
  K možnosti aplikácie právnej úpravy ochrany spotrebiteľa na poškodenú osobu uplatňujúcu si voči poisťovateľovi priamy nárok na náhradu škody
 18. Mgr. Ľuboš ŠIMONČIČ, Slovensko
  K možnosti aplikácie právnej úpravy ochrany spotrebiteľa na poškodenú osobu uplatňujúcu si voči poisťovateľovi priamy nárok na náhradu škody
 19. Mgr. Lea TRNOVSZKÁ, Slovensko
  Systém ochrany spotrebiteľa ako slabšej strany na finančnom trhu
 20. Mgr. Bc. Pavel VÁŽAN, Česká republika
  Ochrana spotřebitele, jako slabší strany, ve světle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru
 21. Mgr. Bc. Svatava VEVERKOVÁ, Česká republika
  Dárek, za který zaplatíte - odkládací a rozvazovací podmínka ve smlouvách na LED žárovky

Politická práva v horizontálních vztazích

 1. Kamila ABBASI, Česká republika
  Náboženské odívání ve veřejném prostoru
 2. Mgr. Jaroslav BENÁK, Ph.D., Česká republika
  Garant
 3. JUDr. Marek DOMIN, PhD., Slovensko
  Tajnosť volebného práva v horizontálnych vzťahoch
 4. Mgr. John GEALFOW, Česká republika
  Porušení ústavních práv podnikatelem a jeho následek pro smluvní vztah
 5. Mgr. Bc. Monika HANYCH, Česká republika
  Právní úprava všech těch internetů – prosil se o to někdo?
 6. Mgr. Darina CHVOSTEKOVÁ, Česká republika
  Meze svobody projevu soudce na internetu
 7. Žaneta KOZUBÍKOVÁ, Česká republika
  Safe-spaces a trigger warnings na univerzitách – lidskoprávní pohled
 8. Mgr. Jiří NOVÁK, Česká republika
  Ochrana obětí trestné činnosti ve víru výkonu politických práv
 9. Mgr. et Mgr. Tereza PAPOUŠKOVÁ, Česká republika
  Základní práva skupin
 10. Lenka PÍČOVÁ, Česká republika
  Svoboda projevu a ochrana veřejného zájmu - případ whistleblowingu
 11. Marek PIVODA, Česká republika
  Nenávistné projevy, svoboda slova a Facebook
 12. Daniel SAPÁK, Česká republika
  Univerzity ve veřejné debatě – mohou univerzity sankcionovat členy akademické obce za projevy politické povahy?
 13. Tereza SYLVESTROVÁ, Česká republika
  Právo být zapomenut a jeho vynucování
 14. Josef ŠÍP, Česká republika
  Vybrané aspekty svobody projevu na univerzitách
 15. JUDr. Ladislav VYHNÁNEK, Ph.D., LL.M., Česká republika

Resolution of International Disputes

 1. JUDr. Klára DRLIČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Garant sekce
 2. Mgr. Alex IVANČO, Česká republika
 3. Mgr. Kristína KUČEROVÁ, Česká republika
 4. JUDr. Tereza KYSELOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Bude doplněno
 5. JUDr. Pavel LOUTOCKÝ, BA (Hons), Česká republika
 6. Mgr. Ivan PUŠKÁR, Slovensko
  Customary Rules as Applicable Law and Their Importance in Investor-State Arbitration
 7. Mgr. Pavlína RUCKI, Česká republika
  Bude upřesněno
 8. JUDr. David SEHNÁLEK, Ph.D., Česká republika
 9. Mgr. Ondřej SVOBODA, Česká republika
 10. Ing. Nikola ŠIMKOVÁ, Slovensko
 11. Mgr. Martin ŠVEC, Česká republika
  Infringement Proceedings as a Tool to Dismantle European Internal Network of Bilateral Investment Treaties
 12. ANRAN ZHANG, LL.M, Nizozemsko

Smlouva o výkonu funkce

 1. Kateřina AUGUSTÍNOVÁ, Česká republika
  Důsledky vad projevů vůle při dispozici se smlouvou o výkonu funkce v poměrech kapitálových společností: neplatnost/fikce nepřijetí usnesení valné hromady a neplatnost/zdánlivost smlouvy o výkonu funkce
 2. Mgr. Kateřina BLISOVÁ, Česká republika
  Schvalování smlouvy o výkonu funkce a otázky s tím spojené
 3. Zuzana DVOŘÁKOVÁ, Česká republika
  bude doplněn později
 4. Martin FLOREŠ, Česká republika
  Následky neplatnosti či nicotnosti usnesení o schválení smlouvy o výkonu funkce
 5. Mgr. Monika GAZDOVÁ, Česká republika
  Následky úpadku společnosti a s tím související otázky (včetně důsledků vstupu do insolvence, zániku korporace nebo naopak zrušení rozhodnutí o úpadku).
 6. JUDr. Barbora GRAMBLIČKOVÁ, LL.M., Slovensko
  Odvolanie konateľky/členky predstavenstva z dôvodu tehotenstva
 7. JUDr. Jan HORECKÝ, Ph.D., Česká republika
  Souběh funkcí - obchodní vs. pracovní právo
 8. Zdeněk HOUDEK, Česká republika
  Smlouva o výkonu funkce z pohledu obcí jako (jediných) společníků či akcionářů.
 9. Lukáš HRŮŠA, Česká republika
  Nároky ze smlouvy o výkonu funkce v insolvenčních souvislostech
 10. Mgr. Miloslav KABRHEL, Česká republika
  Smlouva o výkonu funkce pohledem mezinárodního práva soukromého
 11. JUDr. Jaromír KOŽIAK, Česká republika
 12. Mgr. Karolína KUTNAROVÁ, Česká republika
  Problematika souběhu výkonu funkce statutárního orgánu a pracovního poměru v případě družstev
 13. JUDr. Jan LASÁK, LL.M., Ph.D., Česká republika
 14. JUDr. Jakub MORÁVEK, Ph.D., Česká republika
  K souběhu funkcí nejen z hlediska překvapivé judikatury vysokých soudů
 15. Mgr. Monika PŘÍKAZSKÁ, Česká republika
  Následky porušení povinností ze smlouvy o výkonu funkce a jejich vymáhání
 16. Ing. Mgr. Radek RUBAN, Ph.D., Česká republika
  Smlouva o výkonu funkce jako standardizovaný „smluvní typ“
 17. Mgr. Michal VÍTEK, Česká republika
  Aktuální pohled na souběh funkcí
 18. Tomáš VOHRABAL, Česká republika
  Vznik smlouvy o výkonu funkce a otázky s tím spojené

Správní trestání v oblasti práva životního prostředí a pozemkového práva (vč. vazeb na veřejné stavební právo a katastrální právo)

 1. Dominik BERÁNEK, Česká republika
  Dopad nového přestupkového zákona na správní trestání v oblasti vodního práva
 2. Jan BROŽ, Česká republika
  Změny v oblasti správních trestů v novém zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 3. Mgr.et Mgr. Bc. Hana CEJPEK MUSILOVÁ, Česká republika
  Správní trestání v oblasti zemědělství
 4. Mgr Radek DŘEVĚNÝ, Česká republika
  Znečištění veřejného prostranství a zanedbání povinnosti jeho úklidu jako přestupek ve světle nového přestupkového zákona.
 5. Mgr. Barbora HOMOLKOVÁ, Česká republika
  Souběžná odpovědnost fyzických a právnických osob za delikty v oblasti práva životního prostředí
 6. Mgr. Zuzana JEŽKOVÁ, Česká republika
  Správněprávní odpovědnost pohledem lesa
 7. Mgr. Nikola JÍLKOVÁ, Česká republika
  Vliv nového přestupkového zákona na ukládání správních trestů
 8. JUDr. Bc. Eduard KLOBOUČEK, Česká republika
  Správní trestání podle atomového zákona
 9. Markéta KORBÁŘOVÁ, Česká republika
  Budoucnost správních deliktů
 10. Mgr. Monika MINAŘÍKOVÁ, Česká republika
  Správněprávní trestání v oblasti vodního práva
 11. Doc. JUDr. Ivana PRŮCHOVÁ, CSc., Česká republika
  garantka sekce
 12. Mgr. Pavlína RÝPALOVÁ, Česká republika
  Změny a efektivnost správního trestání na úseku odpadového hospodářství ve světle vnímání odpadu jako zdroje.
 13. Mgr. Jan SCHEUER, Česká republika
  Vliv reformy správního trestání na odpovědnost v právu životního prostředí
 14. Mgr. Tibor SKALKA, Česká republika
  Princip ne bis in idem ve správním trestání v oblasti práva životního prostředí
 15. Barbora SLÁNSKÁ, Česká republika
  Správní trestání ve věci poplatků ukládaných k ochraně životního prostředí
 16. Mgr. Kateřina ŠVARCOVÁ, Česká republika
  Porušení povinnosti stanovené v obecně závazné vyhlášce obce
 17. Mgr. Tomáš VACHUTKA, Česká republika
  Správní trestání na úseku pohřebnictví
 18. Mgr. Jiří VODIČKA, Česká republika
  Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o ochraně ovzduší - reflexe změn
 19. Mgr. Dominik ŽIDEK, Česká republika
  Správněprávní odpovědnost pohledem lesa

Záruky zákonnosti v trestním a správním řízení

 1. Mgr., Bc. Martina BARÁKOVÁ, Česká republika
  Znalecké posudky v trestním řízení
 2. Mgr. et Mgr. Helena BARTÁKOVÁ, Česká republika
  Žaloba na ochranu před nezákonným zásahem a vyšetřovací nástroje soutěžního práva
 3. JUDr. Andrej BELEŠ, Slovensko
  Súkromná trestná žaloba ako nástroj kontroly zákonnosti zastavenia trestného stíhania
 4. JUDr. Radislav BRAŽINA, Česká republika
  Význam a funkce odůvodnění rozhodnutí o uložení správního trestu
 5. Vlastimil CALABA, Česká republika
  Záruky zákonnosti v oblasti veřejných zakázek
 6. Mgr. David ČEP, Česká republika
  Kontrola některých rozhodnutí státního zástupce
 7. Mgr Veronika DOUBKOVÁ, Česká republika
  Kompetenční výluky dle zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního a dalších právních předpisů
 8. doc. JUDr. Marek FRYŠTÁK, Ph.D., Česká republika
  odborný garant
 9. JUDr. Barbora GONSIOROVÁ, Česká republika
  Zákonnost jako jediné povinné hledisko přezkumu správního uvážení?
 10. JUDr. Denisa HAMRANOVÁ, Slovensko
  Účinná ľútosť a daňové delikty - aplikácia ultima ratio v zmysle zásady legality
 11. Mgr. Martin HOMOLA, Česká republika
  Ke kontradiktornosti a použitelnosti výslechu svědka v kontextu § 158a trestního řádu
 12. Mgr. Anna CHAMRÁTHOVÁ, Česká republika
  bude upřesněno
 13. Mgr. Katarína KANDOVÁ, Česká republika
  Kontrola některých rozhodnutí státního zástupce
 14. Mgr. Bc. Ivo KEISLER, Česká republika
  Disciplinární odpovědnost coby záruka zákonnosti ve veřejné správě
 15. JUDr. Alena KLIKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  garant
 16. Mgr. Bc. Kateřina KOVÁŘOVÁ, Česká republika
  Výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody a záruky zákonnosti
 17. Mgr. Hana KÚKOLOVÁ, Česká republika
  Trest zákazu činnosti a jeho využívání v rozhodovací praxi
 18. Jan MALÝ, Česká republika
  Veřejnost hlavního líčení jako záruka zákonnosti
 19. Mgr. Michal MATOUŠ, Česká republika
  Zneužití práva v kontextu správního soudnictví
 20. Martin MIČKAL, Česká republika
  Některé záruky zákonného provádění úkonů v přípravném řízení
 21. Jan MUŠUTA, Česká republika
  Záruky zákonnosti ve správních řízeních vedených řediteli škol
 22. Mgr. Jan PROVAZNÍK, Ph.D., Česká republika
  Právo na zákonného soudce v přípravném řízení trestním
 23. Alžbeta ROSINOVÁ, Česká republika
  Žaloba ve veřejném zájmu jako prostředek kontroly veřejné správy
 24. Jakub STROUHAL, Česká republika
  Rozkladová činnost ÚHOS v oblasti veřejných zakázek
 25. Mgr. Tomáš SVOBODA, Česká republika
  Politická odpovědnost jako záruka zákonnosti (ústavnosti) normotvorby
 26. JUDr. Ing. Michael ŠEFČÍK, Česká republika
  Prokazování účasti na podvodech na DPH
 27. Mgr. Lenka VAVRUŠOVÁ, Česká republika
  Regresní úhrada jako záruka zákonnosti ve veřejné správě
 28. Mgr. Pavel VŠETIČKA, Česká republika
  Záruky zákonnosti při realizaci bezprostředních zákroků
 29. Mgr. Filip ZAJÍČEK, Česká republika
  Postavení státního zástupce před podáním obžaloby, aneb lynčujeme státní zástupce?

Zmeškání strany v civilním soudním sporu

 1. Mgr. Petr COUFALÍK, Česká republika
  Je rozsudek pro zmeškání druhem trestu?
 2. JUDr. Bohumil DVOŘÁK, Ph.D., LL.M., Česká republika
 3. Mgr. Petra LAVICKÁ, Česká republika
  Koncepční úvahy o některých předpokladech rozsudku pro zmeškání
 4. doc. JUDr. Petr LAVICKÝ, Ph.D., Česká republika
 5. JUDr. Jana LÍZNEROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Materiální podmínky vydání kontumačního rozsudku a rozsudku pro uznání
 6. Mgr. Martin ORVISKÝ, Slovensko
  Právna úprava Rozsudku pre zmeškanie v Civilnom sporovom poriadku
 7. Mgr. Zdena PINKAVOVÁ, Česká republika
  Aktuální otázky rozsudku pro zmeškání
 8. Mgr. Markéta ŠLEJHAROVÁ, Česká republika
  Srovnání následků zmeškání ve sporném a nesporném řízení

nahoru