Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Organizační výbor konference

Členové:

 • JUDr. Michal Janovec, Ph.D. - předseda organizačního výboru
 • Ing. Mgr. et Mgr. Josef Šíp
 • JUDr. Marika Zahradníčková
 • Mgr. Jakub Pohl
 • Mgr. Bc. Michaela Trtková
 • Mgr. Vendula Vymazalová
 • Mgr. David Texl

Kontakt: Facebook, cofola@law.muni.cz

Výbor odborných garantů

Funkce a pravomoci:

Členy tohoto výboru jsou všichni odborní garanti jednotlivých sekcí příslušného ročníku konference. Výbor odborných garantů je výkonným a kontrolním orgánem konference COFOLA 2022.

Mezi pravomoci tohoto výboru patří zejména: výběr příspěvků pro jednání konference na základě přihlášek a zaslaných abstraktů; tvorba programu jednání konference a jeho úpravy; rozhodnutí o nezařazení nebo vyloučení příspěvku z jednání konference z důvodu nesplnění odborných, obsahových nebo formálních požadavků sekce a konference; rozhodnutí o vyloučení účastníka z jednání konference; první (interní) recenze příspěvků; pomoc se zajištěním externích recenzentů pro příspěvky; následná kontrola příspěvků z hlediska obsahových nebo odborných požadavků recenzenta; rozhodnutí o vyřazení příspěvku ze sborníku z důvodů nesplnění požadavků recenzenta nebo nenaplnění odborných, obsahových nebo formálních požadavků sekce a konference. V případě pochybností o zařazení příspěvku pro jednání na konferenci nebo k publikaci ve sborníku je konečným rozhodujícím orgánem Vědecký výbor konference COFOLA 2022.

Členové:

 • JUDr. David Čep, Ph.D.
 • JUDr. Jan Provazník, Ph.D.
 • doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
 • doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
 • prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
 • JUDr. Lukáš Hadamčík, Ph.D.
 • JUDr. Jiří Vodička, Ph.D.
 • JUDr. Dominik Židek, Ph.D.
 • JUDr. Johan Schweigl Ph.D.
 • JUDr. Jana Komendová Ph.D.
 • JUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
 • JUDr. David Hejč, Ph.D.
 • doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
 • JUDr. Radim Charvát, Ph. D., LL.M.
 • doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.
 • doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
 • JUDr. Martin Hapla Ph.D.
 • doc. JUDr. Tomáš Sobek Ph.D.
 • JUDr. Mgr. Jakub Valc, Ph.D.

 

 Vědecký výbor konference

Funkce a pravomoci:

Členy vědeckého výboru konference COFOLA 2022 jsou akademičtí pracovníci fakulty s akademickou hodností docent a profesor, kteří jsou zároveň odbornými garanty sekcí.

Vědecký výbor konference COFOLA 2022 přebírá záštitu nad konáním konference a její odbornou úrovní. Je nejvyšším kontrolním orgánem, mezi jehož pravomoci patří zejména: konečné rozhodnutí o nezařazení příspěvku do programu jednání konference z důvodů jeho odborných, obsahových nebo formálních nedostatků; konečné rozhodnutí o nezařazení příspěvku sborníku konference z důvodů jeho odborných, obsahových nebo formálních nedostatků.

Členové:

 • doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D
 • doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
 • prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
 • doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
 • doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.
 • doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
 • doc. JUDr. Tomáš Sobek Ph.D.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.